Norbertijnen

Augustinus van Hippo (354-430) - kerkleraar die eerste 'wegwijzer' betekent voor de meeste kloosterordes.

klik op de foto > Google+ > klik op de eerste foto > extra info onder "i"!

De Ordo Canonici Regularis Praemonstratensis (O. Praem.), in het Nederlands premonstratenzers of norbertijnen, is een kloosterorde van reguliere kanunniken en lekenbroeders van de Orde van Prémontré. Deze kloosterorde werd in 1121 door de heilige Norbertus van Xanten gesticht in Prémontré, vanwaar de naam. De orde, die het beschouwende leven en de liturgische dienst verenigt met het actieve leven, zoals zielzorg en onderricht, kwam spoedig tot grote bloei. De Franse Revolutie bracht haar aan de rand van de ondergang: kloosters werden vaak opgeheven, de inwoners verdreven en de gebouwen openbaar verkocht. In de loop van de 19e eeuw kwam zij echter tot herstel.

Norbertijnen worden ook wel witheren genoemd naar hun witte habijt. De norbertijnen leven volgens de regel van Augustinus. Hun leuze luidt: “ad omne opus bonum paratus“ ("tot elk goed werk bereid").

De orde vormt anno 2005 een federatie van 36 zelfstandige canonieën van mannelijke religieuzen. Samen tellen zij wereldwijd ongeveer 1300 leden, verspreid over alle continenten en 26 landen.

De canonieën worden verder ingedeeld in zes circarieën: de Boheemse, de Brabantse, de Hongaarse, de Franstalige, de Duitstalige en de Engelstalige. De Brabantse circarie omvat de abdijen en priorijen in Nederland en Vlaanderen.

De vrouwelijke leden van de norbertijnen hebben naar analogie van de mannelijke leden verschillende benamingen: norbertinessen, premonstratenzerinnen, en in de Middeleeuwen soms "wittevrouwen".

In de Kempen hebben de norbertijnen een voortrekkersrol gespeeld in de ontwikkeling. Er werden abdijen opgericht in: Averbode, Tongerlo, Park (Heverlee), Postel (Floreffe), Floreffe zelf had hier enkele eigendommen,Gempe (St-Joris-Winge). Ze langen net op of buiten de grenzen van Loon maar speelden er toch een heel belangrijke rol en hadden er veel eigendommen en rechten.