1127: Arnold II van Loon

Hij was tevens burggraaf van Mainz (Duitsland) en mogelijk ook graaf van Rieneck

1134-1135: Stichtte de abdij van Averbode op allodiaal gebied.

1140: Ermesindis van Namen schenkt Hengelhoef aan de abdij van Floreffe (120 ha).

1130-1185: Hendrik van Veldeken (illustreert de vrijheidszin, het zelfbewustzijn en de diepe vroomheid van Loon)

1139: Paus Innocentius II bekrachtigt dat Vlijtingen, Nyel (dit is Niel Sint Servaas of Groot-Loon), Tweebergen, Hees, Mechelen-aan-de-Maas, Koninksem, Sluizen, Heer-en-Keer, Berg, Bernauw en Zepperen bezittingen waren van de kerk van Sint-Servaas in Maastricht. De Duitse keizer Hendrik IV had ze immers in een oorkonde van 1087 aan de Sint-Servaaskerk van Maastricht geschonken. Deze elf dorpen worden de 'elf banken' of de elf (vrije) heerlijkheden van Sint-Servaas genoemd en maakten bijgevolg een eigen historische ontwikkeling door. Ze werden door een kannunik-rijproost van het Sint-Servaaskapittel bestuurd. Het graafschap Loon en na 1366 het prinsbisdom Luik konden hier dus geen invloed laten gelden (ook al probeerden ze tevergeefs).

1163: schenkt begevingsrecht Diestse kerken aan abdij van Tongerlo