Lokaal (buiten Loon)

  • 1979 - F.A.Dijck, De Heerlijkheid Diest of het bewogen leven van een kleine stad, Atlanta, Diest, 1979.
  • 1980 - Michel van der Eycken, Geschiedenis van de stad Diest, Stadsbestuur, Diest, 1980.
  • 1993 - Rutger Tijs, Tot Cieraet deser Stadt, Bouwtrant en bouwbeleid te Antwerpen van de middeleeuwen tot heden, Mercatorfonds, Antwerpen, 1993.
  • 1996 - Hupperetz, van Hall, Klock, Wessels, Middeleeuwse kastelen in Limburg, Limburgs Museum Venlo, Venlo, 1996.
  • 2001 - Afbeeldingen van St-Michiels/st.Goedele + Het Hof van Plaisantie van Karel Croy, Het tijdschrift van de Dexia Bank, nr. 218, 2001/4.
  • 2008 - Diversen, Het ABC van de Demervallei, Een loop door de Geschiedenis, Regionaal Landschap Noord-Hageland VZW, Aarschot, 2008
  • 2009 - Diversen, De Geschiedenis van Tielt, Lannoo, Tielt, 2009.
  • 2015 - Jelle Lisson, Zoutleeuw in de Middeleeuwen, Van platteland tot Stad, Academia Press, Gent, 2015
  • 2018 - Martien Mondelaers & Sandra Alaerts, 125 Historische plaatsen en gebouwen in Diest, FV Regio Diest VZW, 2018