1213: Steps (Montenaken)

De Slag van Steps vond plaats op 13 oktober 1213 bij Montenaken in de Belgische provincie Limburg plaats op de Stepsheuvel, gelegen tussen Montenaken, Walshoutem en Cras-Avernas.

Aanleiding was de twist tussen het hertogdom Brabant en het prinsbisdom Luik over de zeggenschap over de erfopvolging van het graafschap Moha. Lodewijk (Loon) en Hendrik (Brabant) waren beide verwanten van de laatste graaf van Moha, Albert III.

Veldslag: De Brabantse hertog Hendrik I viel het prinsbisdom Luik aan. Hij had de stad Luik al in 1212 verwoest. Hij werd door prins-bisschop Hugo II van Pierrepont en diens bondgenoot Lodewijk II van Loon op de heuvel van Steps in Montenaken verslagen. De overwinnaars hadden ook steun gekregen uit Hoei en Dinant.

De overlevende Brabanders werden achternagezeten en trokken in wanorde terug door de velden van deze Brabantse uithoek richting Tienen. Op het slagveld vochten de zwerfhonden voor de achtergebleven kadavers van de gesneuvelde Brabanders.

Pas in 1229 liet Hendrik I zijn aanspraken op Moha varen. Moha werd bij Luik gevoegd.

Deze slag zou de eerste zijn waarbij een leger van edellieden verslagen werd door een volksleger.