Wie ben ik?

Wie ben ik? Een echte Loonenaar? Loonburger? Limburger?


Mijn grootouders: Emile Robben-Esselen woonden op het duifhuishof te Kozen.

Een duifhuishof? kijk eens naar: duiven en standing

Heksen op het duifhuishof?: gevulde kelken

Allicht bevond er zich vroeger zelfs een mottekasteel langs het Hof.

Uittreksel uit de atlas der buurtwegen 1841: links: Kozen, het dorp, rechts het Duifhuishof

De witte lijn is de grenslijn van gemeentes Kozen-Alken,

waar men geprobeerd heeft om de plannen te laten passen...

De grens liep midden door het Duifhuishof.

Sinds kort werd hij verlegd na jarenlange betwistingen over de inning van het kadastraal inkomen (Alken-Nieuwerkerken).

Alle commentaar is welkom op: marc.robben@telenet.be