1506: Everhard van der Marck-Sedan

  • 1505-1538: Liet het kasteel van Kuringen luxueus verbouwen (de kerker wordt “homperlepompe” genoemd)
  • 1505: bouw van ’s Hertogenmolens te Aarschot
  • 1521 (+1532+1545): Keizer Karel V reist door Hasselt en logeert te Kuringen.
  • 1530: bouw van stadhuis van Zoutleeuw
  • 1532: bouw van de ingangspoort van de abdij Herkenrode
  • 1534 e.v.: Luthersgezinden trekken door het PB.
  • 1536: De schepenen van het hooggerechtshof van Vliermaal zetelen voortaan te Hasselt.