1336: Diederik van Heinsberg

  • 1333-1335: Diederik van Heinsberg woont op Vogelsanck
  • Diederik werd in 1336 graaf van Loon maar Godfried van Dalenbroek en Arnold van Rummen waren evenzeer pretendenten van de titel.
  • Na langdurige discussie met Luik: “vrede” op 18.05.1338.
  • 1347-1352: belangrijke ‘pest’-jaren
  • 1342: woontoren en hoevegebouwen kasteel de la Motte (Groot-Gelmen)
  • 1350: bouw van donjon Ter Heide te Rotselaar
  • 1354: vermelding van de Borch in Gellik (Lanaken)
  • 1360: Orleanstoren in Aarschot
  • 1364: Arnold van Steynvoorde: eigenaar van Mariaburcht (Stevoort)

Diederik van Heinsberg overleed tussen 17 en 21 januari 1361 in zijn burcht te Stokkem.

Aangezien de abdij van Herkenrode de officiële begraafplaats van de Graven van Loon was. Werd zijn stoffelijk overschot naar de abdij van Herkenrode gevoerd om er bijgezet te worden in de crypte naast zijn voorgangers.

In Herkenrode weigerden abdis Aleidis van Waanrode en haar zusters echter de graaf te laten begraven, overtuigd dat de hij nog geëxcommuniceerd was door de Romeinse curie.

De prior van de Hasseltse Augustijnen trachtte te bemiddelen in dit conflict en liet de overleden graaf overbrengen naar zijn klooster waar hij zijn laatste rustplaats kreeg.