Vogel-gaten

Vogelopeningen in gevels blijken op diverse manieren voor te komen. Als redenen voor deze vorm van vogelliefhebberij kan men onder meer denken aan voedselvoorziening (duiven, spreeuwen), ongediertebestrijding (Lutherse kerk, uilen, zwaluwen), mestopbrengst (duivenmest gold als de beste mest), status (ooievaars, duivenrecht), symboliek (ooievaars), bijgeloof (zwaluwen brengen geluk. Daar waar een zwaluw zijn nest bouwt, zal voorspoed heersen en zal de bliksem niet inslaan), of ook gewoon... vogelliefhebberij.