Symbolen - Apotropaia

 • 1938 - Victor De Meyere, Inleiding tot de Vlaamsche Volkskunst, De Sikkel, Antwerpen, 1938.

 • 1941 - Eeuwig Levende teekens, catalogus, tentoonstelling van Volksche Zinnebeelden, Hamer, Den Haag, 1941.

 • 1941 - Ir W.F. Van Heemskerck-Düker en ir. H.J. Van Houten, Zinnebeelden in Nederland, Hamer, Den Haag, 1941.

 • 1943 - Dr. E. Verstraete, Huismerken en sibbeteekens in Vlaanderen, Irmin-reeks nr.2, De Burcht S.V., Brussel, 1943.

 • 1946 - André Vlaanderen, Teekens en symbolen, een verzameling oude en nieuwe iconografische gegevens, De Ijsel, Deventer, 1946.

 • 1975 - Prof. Dr. K.C. Peeters, Eigen Aard, Overzicht van het Vlaamse Volksleven, De Vlijt, Antwerpen , 1946 (4° uitgave: 1975).

 • 1964 - Dr. Jozef Weyns, De stoffelijke volkskultuur in Belgisch Limburg en haar uitbeelding in het openluchtmuseum te Bokrijk, Bokrijkse berichten VIII, 1964.

 • 1964 - C.G.Jung, De mens en zijn symbolen, Lemniscaat, Rotterdam, 1964.

 • 1973 - René Smeets, Ornament, Symbool & Teken, Cantecleer bv, De Bilt, 1973.

 • 1973 - Jan en Everhard Jans, Gevel- en Stiepeltekens in Oost-Nederland, erfg. Jans, Almelo, 1973/1975.

 • 1974 - John Berger, Anders Zien, Sunschrift 74, Sun, Nijmegen, 1974.

 • 1978 - H.Fillipetti & J.Trotereau, Symboles et pratiques rituelles dans la maison paysanne traditionelle, Editions Berger Levrault, Paris, 1978.

 • 1978 - F.E. Farwerck, Noord-Europese Mysteriën en hun sporen tot op heden, Ankh-Hermes, Deventer, 1978.

 • 1978 - Prof. Dr. J.J.M. Timmers, Christelijke symboliek en Iconografie, De Haan, Haarlem, 1978.

 • 1983 - Johan Lowyck, Bezweringsbalken uit de Westhoek, Het Brugs Ommeland, 1983, pag. 337-346.

 • 1983 - Dr. Godfried C.M. Egelie, Gietijzeren wegkruisen in Limburg, Een inventarisatie en aanzet tot interpretatie van de thematiek, De Walburg Pers, Nijmegen, 1983.

 • 1984 - Erik Claus, Tekens Van Toen Voor Ons Volk Vandaag, eigen uitgave, 1984.

 • 1984 - Rudolf Koch, Het Boek der Tekens, De Driehoek, Amsterdam, 1984.

 • 1986 - A.Weir & J.Jerman, Images of Lust, Sexual carvings on Medieval churches, Batsford Ltd, London, 1986.

 • 1986 - M. Van Rooijen, Op gevels geschreven, Shell Nederland BV, Rotterdam, 1986.

 • 1987 - Henriëtte Van Der Klift-Tellegen, Nederlandse Visserstruien, Cantecleer, De Bilt, 1987.

 • 1987 - Herman A. Van Duinen, Rozetten, 15de eeuw, Grote Kerk Dordrecht, van Velzen BV, Krabbendijke, 1987.

 • 1987 - Rombout Nijssen, Notariaat Tongeren, De Notaris en zijn handmerk in: Heemkundig tijdschrift: Limburg LXVI-1987-4,

 • 1989 - Arent Pol, Noord-Nederlandse muntgewichten, Jaarboek voor Munt- en penningkunde 76 (1989), pag. 125-134.

 • 1989 - Harry Van Schalkwijk, Een Studie over het Gebruik van Kruistekens in de Ontwikkeling van het Godsdienstig en Maatschappelijk leven, Gooi en Sticht, Hilversum, 1989.

 • 1989 - Gérard de Champeaux - Dom Sébastien Sterckx, Introduction au Monde des Symboles, Zodiaque, 1989.

 • 1990 - C. Van Vlieren , M. Smeyers, Merken opmerken, Merk- en meestertekens op kunstwerken in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, Peeters, Leuven, 1990.

 • 1991 - Hans Biedermann, Prisma van de Symbolen, Historisch-Culturele symbolen van A tot Z verklaard, Het Spectrum bv, 1991

 • 1992 - Richard Barber, Bestiary, Folio Society, 1992>2016.

 • 1992 - Michael Camille, Image on the Edge, The Margins of Medieval Art, Reaktion Books LTD, London, 1992-2019.

 • 1992 - E. den Hartog, Romanesque Architecture and Sculpture in the Meuse Valley, Eismaz BV, Mechelen, 1992.

 • 1993 - Eddy Valgaerts en Luk Machiels, De Keltische Erfenis, Riten en symbolen in het volksgeloof, Stichting Mens en Kultuur, Gent, 1993

 • 1993 - Jack Tresidder, Symbolen en hun betekenis, The House of Books, Vianen, 1993.

 • 1995 - Lain Zaczek, Keltische tekens en symbolen, Atrium, Alphen aan den Rijn.

 • 1995 - diversen, tentoonstellingscatalogus: Sieraad Symbool Signaal, The Juwel - sign and symbol, Antwerpen, 1995.

 • 1996 - Reinoud de Jonge en Gerard Ijzereef, De stenen spreken, Het geheimschrift van de megalieten ontcijferd, Kosmos Z&K, Antwerpen, 1996.

 • 1997 - Frank Ruttens, Huismerken van bij ons, De Hoorn, 1997-1/2/3/4, HK St-Hubertus Tervuren, 1997.

 • 1998 - Mike Harding, A Little Book of the Green Man, Aurum Press, London, 1998.

 • 2000 - Pierre Vinken, The Shape of The Heart, Elsevier, Amsterdam, 2000

 • 2000 - G. & M. Seresia, Stefaan Top, De haan en zijn faam, vzw Stijn, 2000.

 • 2001 - Prof. ir. M.Gout, Symboliek in kathedralenbouw, Mirananda, Den haag, 2001

 • 2001 - J.C.Cooper, Geïllustreerde Encyclopedie van traditionele symbolen, Mirananda, Den Haag, 2001

 • 2002 - Wolfgang Wickler & Uta Seibt, Kalenderworm en Kralenpost, Biologische verklaringen voor ongeschreven cultuurfenomenen, Natuur & Techniek, Amsterdam, 2002.

 • 2002 - M&L Cahier 7, Diverse auteurs, De beeldentaal van symbolen, Ministerie v.d. Vlaamse Gemeenschap, Afd. Monumenten en landschappen, Brussel, 2002.

 • 2002 - Diverse, Symbolen - Open monumentendag Vlaanderen 2002, Stichting Kunstboek, Antwerpen

 • 2002 - Kathleen Dignef, St-Truiden, een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Wandelen langs symbolen, pag 79-80, 2002.

 • 2003 - Jan de Hond, Monsters & Fabeldieren, 2500 jaar geschiedenis van randgevallen, Ludion, Amsterdam, 2003.

 • 2004 - Andrew Robinson, Alfabet-Hiëroglief en Pictogram, de geschiedenis van het schrift, Elmar, Rijswijk, 2004

 • 2004 - J.Kroesten & Regnerus Steinsma, Het Middeleeuwse dorpskerkinterieur, Peeters, Leuven, 2004.

 • 2004 - Katrijn D’hamers, Het hart als populair symbool, Mores 5 - 2, pag 19-23, 2004.

 • 2004 - T.Allan, Geheimen van de doden, het verleden ontrafeld aan de hand van tombes, graven en mummies, The House of Books, Vianen/Antwerpen, 2004.

 • 2005 - Rosa Giorgi, Angels and demons in art, J.Paul Getty Trust, LA (USA), 2005

 • 2005 - Greg Woolf, Oude beschavingen - Een Geïllustreerde Gids over Religie, Mythologie en Kunst, Librero, Kerkdriel, 2005

 • 2006 - Michel Liénard, Fantastic Ornament, Dover Publications, US, 2006

 • 2006 - Tim Wallace-Murphy, De verborgen boodschap in Christelijke Renaissancekunst, Tirion uitgeverij, Baarn, 2006

 • 2006 - Lester Burbank Bridaham, The Gargoyle Book, Dover Publications, 2006.

 • 2006 - Martin Myrone, The Gothic Reader, A Critical Anthology, Tate Publishing, London, 2006.

 • 2006 - Alfred C. Bronswijk, Christelijke symbolen van A tot Z, Boekencentrum, Zoetermeer, 2006.

 • 2007 - Robert Bauval, Het geheim van de Piramiden, Tirion uitgeverij, Baarn, 2007.

 • 2007 - J.Sandsmark, De Runengids, Veltman Uitgevers, Utrecht, 2007.

 • 2007 - Dr. Alice Mills, New World Mythology, Myths and legends of Oceania and the Americas, Global Book Publishing, Australia, 2007.

 • 2007 - Robert Lawlor, Sacred Geometry, Philosophy and practice, Thames and Hudson, London (1982/2007).

 • 2007 - A. Cotterell & Rachel Storm, De grote Mythologie Encyclopedie, Veltman uitgevers, Utrecht, 2007.

 • 2008 - P.C. van der Eerden, M.A. van der Eerden-Vonk, De Wijkse toren, Geschiedenis van de toren van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede (1486-2008), Verloren, Hilversum, 2008.

 • 2009 - A. Raguenet, Gargoyles & Grotesques, Dover Publications, New York, 2009.

 • 2009 - Johan Nowé, De Vikingen Achterna, Wat de runen ons vertellen, Davidsfonds, Leuven, 2009.

 • 2009 - Hanneke Van Asperen, Pelgrimstekens op perkament, Bedevaartssouvenirs in religieuze boeken (1450-1530), Orange House, Edam, 2009.

 • 2010 - Christopher Dell, Monsters, Een Bizar Bestiarium, Roularta Books, 2010.

 • 2010 - Walter Blachetta, Das Buch der deutschen Sinnzeichen, Orion-Heimleiter-Verlag, Kiel, 2010.

 • 2010 - Richard Hayman, The Green Man, Shire Library, Bloomsbury, 2010.

 • 2011 - Jacques De Visscher, Het Groteske, Verschijningsvormen en betekenissen van menselijke excentriciteit, Klement, Zoetermeer, 2011.

 • 2011 - Alex Woodcock, Gargoyles and Grotesques, Shire Library, Oxford, 2011.

 • 2011 - A.Ronnberg, Het boek der symbolen, Beschouwingen over archetypische beelden, Taschen, Köln, 2011.

 • 2011 - Joke en Ko Lankester, De Groene Man & De Groene Vrouw, hun symboliek en gedaantes vanaf de steentijd tot nu, A3-boeken, Geesteren, 2011.

 • 2011 - Malcolm Stewart, Eeuwige patronen van de heilige geometrie, Ankh Hermes, Utrecht, 2011.

 • 2012 - Roy Willis, Mythologie - wereldgeschiedenis, Librero, Kerkdriel, 2012.

 • 2012 - M.Battistini-L.Impelluso, Het boek der symbolen, De verborgen betekenis van de westerse schilderkunst, Ludion, 2012.

 • 2012 - R. Stemp, Symboliek in de Renaissance, De verborgen taal van de Italiaanse kunst van 1400-1500, Librero, Kerkdriel, 2012.

 • 2012 - Diversen, Middeleeuwse communicatie, Madoc, Tijdschrift over de Middeleeuwen, jg.26 nr.4, 2012.

 • 2012 - De geheime code, de gulden snede als goddelijke verhouding, Librero, Kerkdriel, 2012.

 • 2012 - Richard Stemp, De Symboliek van kerken en kathedralen, vorm en betekenis van de christelijke beeldentaal, Icob bv, Alphen aan de Rijn, 2012.

 • 2013 - Jean-François Buisson, La Symbolique des cathédrales, De l'obsucrité à la lumière, Cabedita, Bière ('CH), 2013.

 • 2013 - Stephen Skinner, Geheime geometrie, Librero, Kerkdriel, 2013.

 • 2013 - Michele Ciliberto & Giulio Giorello, Bruno, priester, filosoof, vrijdenker en astronoom, Veen Media, Amsterdam, 2013.

 • 2014 - Diversen, Designa, Technische geheimen van traditionele visuele kunsten, Librero, Kerkdriel, 2014.

 • 2014 - Jean-Louis Van Belle, Pour comprendre les signes lapidaires, Safran, Brussel, 2014.

 • 2015 - Matthew Champion, Medieval Graffiti, The lost voices of England's Churches, Ebury Press, London, 2015.

 • 2015 - Alexander Roob, Il Museo Ermetico, Alchimia & Mistica, Taschen, Köln, 2015.

 • 2015 - Peter Knight, Stolen Images, Pagan symbolism and Christianity, Stone Seeker Publishing, Wiltshire, 2015.

 • 2016 - Richard Hayman, The Green Man, Shire Publications, Oxford, 2016.

 • 2016 - J. Billingsley-J.Harte-B.Hoggard, Hidden Charms, Norwich Castle Conference, 2016.

 • 2016 - Stephen Flowers, Ph.D. Icelandic Magic, Practical Secrets of the Northern Grimoires, Inner Traditions, Rochester, 2016.

 • 2016 - Sarah Bartlett, De Geheimen van het Universum in 100 Symbolen, Librero, Kerkdriel, 2016.

 • 2016 - Marc Demeyer, Bourgondië anders, een culturele reis, Davidsfonds, Antwerpen, 2016.

 • 2016 - P. Nissen & S. Verdonck, Draken, Vantilt, Nijmegen, 2016.

 • 2018 - Diversen, Sur les Murs, Histoire(s) de Graffitis, Editions du Patrimoine, Paris, 2018.

 • 2018 - Karen B. Stern, Writing on the wall, Graffiti and the Forgotten Jews of Antiquity, Princeton University Press, 2018.

 • 2018 - The British Museum, Bestiary, Animals in art form fron the Ice age to our Age, Thames and Hudson, London, 2018.

 • 2019 - Alex Woodcock, King of Dust, Adventures in Forgotten Sculpture, Little Toller Books, Dorset, 2019.

 • 2019 - Chris Wood, X-marks the post, Quest: for he Magical Heritage of the West 198, june 2019, pag 13-26, Bristol., 2019.

 • 2019 - J. Billingsley, Jeremy Harte, brian Hoggard, Hidden Charms 2, Exploring the magical Protection of buildings, Northern Earth, 2019.

 • 2019 - Brian Hoggard, Magical House Protection, The archeology of counter witchcraft, Berghahn, Oxford, 2019.

 • 2020 - Erik Aerts, Zat het snor?, Een geschiedenis van kat en mens in de Lage Landen, Sterck&De Vreese, Gorredijk, 2020.

 • 2020 - John Billingsley, Charming Calderdale, Traditional Protections for Home and Household, Northern Earth, Hebden Bridge, 2020.

 • 2020 - Natural History Museum, Fantastic Beasts, The Wonder of Nature, Bloomsbury, London, 2020.