14de Eeuw

Algemene Informatie:

1336-1366: Loonse successieoorlogen.

Godfried van Dalenbroek, pretendent van de titel maar nooit graaf van Loon. Arnold van Rummen, pretendent die echter niet door de steden werd gesteund (die waren te lang verwaarloosd en rekenden op de Luikse democratie).

1365: slaagt er niet in Beringen te veroveren, veroverde wel Herk-de-Stad, maar sloeg op de vlucht voor het leger van de PB.

Luikse prins-bisschop belegerde 7 weken de burcht van Arnold in Rummen. Nadien werd die vernietigd. Hij verkocht uiteindelijk zijn aanspraken op de titel aan Luik, waardoor het graafschap definitief door het Prinsbisdom Luik werd geannexeerd.

Arnold werd begraven in klooster van Oriënten.

13de + 14de eeuw= uitzonderlijke bloei door lakenhandel

Door de Zwarte Dood van (1347-1351) laat een derde deel van alle Europeanen, zijnde enkele tientallen miljoenen, het leven.

Belangrijke handelswegen: Doornik-Brussel-Diest-Venlo en Antwerpen-(Beringen-Maastricht)-Keulen en Brugge-(St-Truiden-Tongeren)-Aken.

De ambachten keken uit naar de Luikse democratie om medezeggingsschap te verwerven in het bestuur (+ druk van Hertogdom Brabant).

De houding van de prins-bisschoppen tov. de steden (en de afpersingen van de fiscale procureurs) wakkeren echter het Loons gevoel weer aan zodat men zich al snel meer en meer verzet tegen de PB.

1279: Arnold V van Loon

 • 1302: Guldensporenslag. Arnold V was leenman van Gwijde van Dampiere, de graaf van Vlaanderen, maar komt te laat voor de slag. Hendrik en Jan van Pietersheim deden wel mee.. Overwinning van de gilden die de macht grepen in de steden. Vrijhandel en scheepvaart mochten geen strobreed in de weg worden gelegd….
 • 1318: Stokkem wordt platgebrand door Brabantse troepen.

1323: Lodewijk IV van Loon

 • 1328: De gemeente Heers heeft zwaar te lijden bij de verwoestingen van de burcht.
 • 1333-1335: Diederik van Heinsberg woont op Vogelsanck
 • 1336: Lodewijk IV sterft kinderloos wat leidt tot successiestrijd
 • 1336: Engelbert van der Marck belegert Stokken waar Godfried van Dalenbroek het kasteel bezette en neemt de stad in na 21 dagen.
 • Laatste Loonse graaf

1336-1361 Diederik van Heinsberg

 • na langdurige discussie met Luik (“vrede” op 18.05.1338)
 • 1347-1352: belangrijke ‘pest’-jaren
 • 1361: Hendrik van Halbeek valt Helchteren aan. Hij plundert het dorp, steekt de hoeve Ter Dolen in brand en neemt enkele inwoners gevangen. Op 24 augustus brandt hij het kasteel Ter Dolen plat.
 • 1365: in maart valt hij weer Helchteren binnen, maar de inwoners verdedigen zich. Op 3 juni 1365 valt hij het dorp weerom aan en steekt de kerk en acht huizen in brand.
 • 1365: Beringen slaagt erin de belegering door Arnold van Rummen te doorstaan mede door de extra omheining die zij in 1362 mocht aanbrengen.
 • 1366: De strijd om het graafschap Loon wordt te Stokkem beslecht wanneer Godfried van Dalenbroeck na een beleg van vier weken verslagen wordt en de burcht in het bezit van prins-bisschop Engelbert van der Marck komt.

1345: Engelbert III van der Mark (prinsbisschop van Luik, bevorderd tot aartsbisschop van Keulen 1364-1369)

 • Schenkt Rummen aan Hendrik van Diest
 • 1346: Brustem wordt verwoest door de inwoners van Sint-Truiden in hun strijd tegen Engelbert van der Marck.

1366: Einde van de zelfstandigheid van het Graafschap Loon -> het wordt onderdeel van het Prins Bisdom Luik

1364: Johan van Arkel (voorheen bisschop van Utrecht 1342-1364)

 • 1367: Evrard van der Marck schenkt vrijheidsrechten aan Peer
 • 1367: bekrachtiging van de heerlijkheid Spalbeek
 • 1365: eerste vermelding waterburcht van Millen
 • 1376: vredesverdrag tussen steden van PB-L en Wenceclas, hertog van Brabant en Limburg

1378: Arnold van Horne (voorheen bisschop van Utrecht 1364-1378)

 • 1379: bouw van de Moerenpoort te Tongeren.
 • 1380: verheffing van de heerlijkheid Kermt

1389: Johan VI van Beieren

 • 1394: de stad lijdt Peer duchtig onder oorlogsgeweld.
 • 1401: vrijheidsrechten aan Hamont
 • 1406: Belegering van Sint-Truiden (en Maastricht=1407) door troepen uit Hasselt, Luik, Hoei en Tongeren (opstand tegen Jan van Beieren)