Schansen-Schransen

Algemeen:

 • 1888 - A. Steffens, Geschiedenis der aloude Heerlijkheid en der Heeren van ter Horst, M. Waterreus, Roermond, 1888, pag. 201.

 • 1913 - A. Hansay Règlements de Schansen à Lummen en 1598-1599 et en 1606, et à Tessenderloo en 1624, in: Bulletin de la section scientifique et littéraire van de: Société chorale et littéraire Les Mélophiles de Hasselt, nr.41, p.58-63, 1913.

 • 1923 - Hansay A., Les ‘schansen’ dans le Limbourg, in: Bulletin de la Société Scientifique et Littéraire du Limbourg 27, p.15 + 16, 1923.

 • 1923 - Bulletin de la Société scientifique & littéraire du Limbourg, 27° vol., Tongres, 1923

 • 1931 - A.Hansay, La mise en défense des Campagnes lossaines à l'époque moderne, Bruxelles, 1931.

 • 1931 - A.Hansay, "Documents inédits concernant la mise en défense des campagnes lossaines à l’époque moderne", in: "Bulletin de la Commission Royale d’Histoire de Belgique", 95, p. 173-174, p.180-208, 1931.

 • 1938 - Hendrik Janssen, Aanteekeningen over Molen-Beersel, Van der Donc-Robyns, Maeseyck, 1938.

 • 1939 - L.Grietens, De schansen van Meerhout, De Zuiderkempen, 1939/2.

 • 1939 - Juul Pals, De schansen van Vorst, De Zuiderkempen, 1939/4.

 • L. Brans, Het landje Lummen.

 • 1947 - H.C. Melis, Zonhoven, p.52-57 en 186-190, 1947.

 • Remans A. 1954-55, Schansen te Genk, in Heidebloemke jg. 14, p.133-137.

 • Remans A. 1955-56, Nog over schansen te Genk, in Heidebloemke jg. 15, p.38-39.

 • 1980 - Cl.V. Trefois, Ontwikkelingsgeschiedenis van onze landelijke architectuur, Antwerpen, 1980, pag. 153-161.

 • Bouwen door de eeuwen heen, dl. 19n3, p.166.

 • De Dijn C.G., "Burcht en schansen", in: "Kunst en oudheden in Limburg" (22?), p. 13.

 • 1960 - Broeder Max, Tessenderlo, vroeger en nu, p.227, 1960.

 • 1960 - J. Vranken, Uittreksel uit: Het Oude Zelem, Pittem 1960 (pag. 95-100) - overdruk uit Eigen schoon en De Brabander.

 • 1964 - Remans A. 1964-65, Schansen te Genk, in Heidebloemke jg. 24, nr. 1, p.31-40.

 • 1963 - Mathieu Meuwissen,2044, Heidebloemke, jrg. 63 nr.1, de schansen van Genk (pag. 9-20), 1963.

 • 1967 - J.Engelen, De Schansen, 1967

 • 1969 - Arthur Cornelis, De schansen van Houthalen, Geschied- en Heemkundige kring, Houthalen-Helchteren, 1969.

 • Geschiedenis van Houthalen, Heemkundige kring vzw Houthalen-Helchteren, p.196.

 • Cornelis Arthur, "De schansen van Houthalen" (mmv Heemkring Houthalen-Helchteren)

 • 1969 - Jozef Aerts, Historische schets van de gemeente en parochie Schulen, 1969.

 • 1971 - J. Molemans, handschrift, Geschiedenis Wijchmaal, pag. 83 e.v.: De Houterschans, 1971.

 • 1971 - L. Van Gestel-Destombes, Geel 1816, Jaarboek 10, G.G.G., Geel, 1971.

 • 1974 - Dieltiens H., Heidebloemke Genk, jrg 33 nr. 2, schansennummer, Heemkundekring Genk, 1974.

 • 1975 - J. Molemans, Toponymie van Bocholt, Gemeentebestuur van Bocholt, 1975.

 • 1976 - J. Molemans, As in het verleden, St-Aldegondiskring en gemeentebestuur As, 1976.

 • 1978 - C. Brockmans, Van Buiting tot Paal, Kulturele Raad Paal, 1978.

 • 1978 - C.Brockmans, Van Buiting tot Paal, Kulturele Raad Paal, Acco Leuven,1978.

 • 1980 - T. Vandebeeck, Uit de geschiedenis van Zutendaal, Heemkundige kring Zutendaal, 1980.

 • 1980 - J. Cuyvers, De Schans van Kleine-Brogel, in Limburg, jg. LIX, afl. 3, p.123-125, 1980.

 • 1980 - J.Cuyvers, De schans van Kleine-Brogel, Limburg, tijdschrift voor geschiedenis, Oudheidkunde en Volkskunde jrg 59, nr.3, pag 123-125, 1980.

 • 1980 - T. Vandebeeck, Uit de geschiedenis van Zutendaal, Heemkundige kring Zutendaal, Acta Print, 1980.

 • 1981 - Heemkundige Kring Zutendaal, Stoppels, driemaandelijks tijdschrift met heemkundige informatie over Zutendaal, eerste jaargang, nr. 1, december 1981.

 • 1981 - A. Willems, Verdediging van stad en platteland rond Aarschot en Diest in de 16de en 17de eeuw, Oostbrabant 1981/3.

 • 1982 - J.Gerits, Archiefbronnen over schansen in de Kempen, Ons Heem, Jg 36, nr. 4, Hooimaand 1982.

 • 1982 - M. Driessen, De schansen in de Lage Landen, Ons Heem, Jg 36, nr. 4, Hooimaand 1982.

 • 1982 - J. Molemans, Zonhoven. Historisch-naamkundige studie, pag119+121, Zonhoven, 1982.

 • 1984 - Flor Vanloffeld, Van Huyslieden tot Schutten, Limburgse Schutterijen vroeger en nu, VVV. Maasmechelen, 1984.

 • 1984 - Molemans en Mertens, Opglabbeek een rijk verleden, Opglabbeek, p.257-266, 1984

 • 1986 - Fr. Verhaeghe, les sites fossoyés du Moyen Âge en Basse et Moyenne Belgique: État de la question, Éditions CNRS, Paris, 1986.

 • 1986 - Flor Vanloffeld, Bloedsporen door Limburg, Rampzalige 17de eeuw, Heemkring Eisden, 1988.

 • 1988 - Fr. Claes, G. Hanegreefs, Fr. Loix en N. Reynders, Schaffen door de eeuwen heen, pag. 95-98, Oostbrabantse werkgemeenschap, Tielt-Winge, 1989.

 • 1989 - P. Lauwers, Beringen 750 jaar stad, Beringen, 17.02.1989.

 • 1990 - Tentoonstellingscatalogus: Tessenderlo vroeger en nu. Het boek in beeld, p.20-21, Tessenderlo, 1990.

 • - Schansenroute, Brochure, Toerisme Zonhoven.

 • 1990 - Sch(r)ansen in de Provincie Antwerpen, Heemkundig handboekje voor de Antwerpse Regio, driemaandelijks tijdschrift van het Gitsehotelbuurschap VZW, Borgerhout, 1990, jrg 38, nr. 2 (deel I)

 • 1991 - F.Verbiest, Sch(r)ansen in de Provincie Antwerpen, Heemkundig handboekje voor de Antwerpse Regio, driemaandelijks tijdschrift van het Gitsehotelbuurschap VZW, Borgerhout, 1991, jrg 39, nr. 2 (deel II).

 • 1991 - Sch(r)ansen in de Provincie Antwerpen, Heemkundig handboekje voor de Antwerpse Regio, driemaandelijks tijdschrift van het Gitsehotelbuurschap VZW, Borgerhout, 1991, jrg 39, nr. 3 (deel III).

 • 1991 - J. Mertens, Al in 1580 een 'bolwerck' (schans) in Eksel, in: Ons Heem, 44, nr.4, p.122, 1991.

 • 1991 - Guido Pirotte, De Vranckenschans, Zonhoven, 1991.

 • 1992 - Vic Mennen, Van vriesput tot klein Duitsland, VZW Museum Kempenland Lommel, 1992.

 • 1992 - Sch(r)ansen in de Provincie Antwerpen, Heemkundig handboekje voor de Antwerpse Regio, driemaandelijks tijdschrift van het Gitsehotelbuurschap VZW, Borgerhout, 1992, jrg 40, nr. 2 (deel IV).

 • G. Vandermarliere, De schansen in de jurisdictie van Exel (Eksel en Hechtel) en in Wijchmaal (onuitgegeven bundel PGRM), p. 18.

 • 1993 - Frans Parren, De schansen in de heerlijkheid Kessenich, Ter Eiken, Jaargang 17, nr.3, 15.02.1993

 • 1994 - De schansen: historische studie van de schansen in Beverlo, Meerhout, Oostham, Kwaadmechelen, Olmen, Vorst en Koersel, samenwerkingsverband van geschied- en heemkundige kringen, 1994.

 • 1995 - Fr. Peeters, St. Sannen, M. Ver Bruggen, Schansen in de voogdij Mol-Balen-Dessel, van mottetoren tot bosschans, Heemkundekring Balen, 1995.

 • 1995 - H. de Jong & N. Muyen, 2000 Jaar beweegbare bruggen, Elmar BV, Rijswijk, 1995.

 • 1995 - F. Jennen, Schansen in het grensgebied Prinsbisdom Luik en Hertogdom Brabant, 't Schreneel, Olmen, 1995.

 • Jozef Mertens, Ontstaan en betekenis van schansen tijdens de oorlogen van de Nieuw Tijd, in: Liber Amicorum Theo Coun, Kempische buurtschappen op de vlucht in hun heide.

 • 1996 - Jef Bonneux, De schans van Wijer - 1782, 1996.

 • 1997 - F. Van Gehuchten, Veerle arm en Trots, Laakdalse werkgroep voor geschiedenis en heemkunde, 1997.

 • 1997 - Eduard van Ermen, het kaartboek van Averbode 1650-1680, Gemeentekrediet, 1997.

 • 1998 -G. Geerkens, Meeuwen 6 dec. 1648 St.-Niclaesdag, Gemeentebestuur Meeuwen, 1998.

 • 2000 - Luts, Lemmens, Mechelmans, Coenen, Schalbroek en zijn schuttersgilde Sint-Sebastiaan, VZW Schuttersgilde en Stichting de Moffarts, Lummen, 2006.

 • 2001 - Johan Bruegelmans, Het beheer van de Demer tijdens de 17de en 18de eeuw, Algemeen Rijksarchief Brussel, 2001.

 • 2003 - De Maegd Chris (red.), Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg, dl. 1: Gingelom, Halen, Herk-de-Stad, Nieuwerkerken en Sint-Truiden, Brussel, p. 110, 2003.

 • Mathieu Meuwissen, de schansen van Genk, Heidebloemke, jrg. 63 nr.1

 • 2004 - Aeolus bvba, Inrichtings- en beheersplan van de Vallei van de Drie Beken, onuitgegeven studie in opdracht van Aminal afdeling Natuur Vlaams-Brabant, p.17., pag. 9-20, 2004.

 • 2006 - diversen, Schalbroek en zijn Schuttersgilde Sint-Sebastiaan, VZW schuttersgilde + Stichting de Moffarts, 2006.

 • 2008 - Jos Wassink en Wiel Nouwen, Boerenschansen, verscholen voor staatsen en Spanjaarden, Stichting Weerter Historie, 2008.

 • 2009 - Opoeteren, een dorp aan de Oeter, Geschied- en heemkundige kring "Utersjank", Opoeteren, 2009.

 • 2009 - Rapport van het Archeologisch Adviesburo RAAP in opdracht van het agentschap R.O. Vlaanderen, 2009.

 • Folder van gemeente Neerpelt: de trage weg: de Broekkant Sint-Huibrechts-Lille.

 • Fr. Van Thienen, De schans van Hulst/Schoonhees, LAD, Tessenderlo.

 • 2009 - Kjell Corens, Kasteel Hoevebeemden in Testelt, Heemkring Averbode, 2009.

 • 2010 - Thomas Eerdekens, Boerenschansen in Belgisch Limburg, masterproef KUL, academiejaar 2009-2010.

 • 2010 - G. Asaert, 1585 - De val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders, Lannoo NV, Tielt, 2010.

 • 2011 - R. Nijssen en R. Van Laere, Op grond van Sint-Trudo, De kaartenatlas van de abdij van St-Truiden 1697, Abdij Stad en Regio VZW, Hasselt, 2011.

 • 2011 - Fons Evens, De Klaveren Heer - Jaarboek 2011, De Schans van Kaulille, Heemkundige Kring Kaulille vzw.

 • 2011 - Paul Bonneux, Conflicten in Groot-Herk tijdens het ancien régime: De schans van Schakkebroek (pag.85-95), Geschiedkundige kring Groot-Herk, 2011.

 • 2012 - Maurice Mues, Het Boek II, Oppe Voort, De buurt rond den ijzerweg (Voort, Geenrijt, Beringerheide), Erfgoedcomité 'De Voort op', 2012.

 • 2013 - V.Mennen, W.Vanlook, J.Burny, Koersel, Van Neusenberg tot Spiekelspade, Limburgse studies, Wijer, 2013.

 • 2014 - Marc Robben, Boerenschansen, Heemkunde Limburg, Deel 1, 2014/3 pag. 2-12, Zutendaal, 2014

 • 2014 - Marc Robben, Boerenschansen, Heemkunde Limburg, Deel 2, 2014/4 pag. 2-15, Zutendaal, 2014

 • 2016 - Jan J.B. Kuipers, De Staats-Spaanse linies, monumenten van conflict en cultuur, Den Boer-de Ruiter, Vlissingen, 2016.

 • 2015 - Stef Verdonk, Boerenschansen op het AHN2 in Midden- en Noord Limburg, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 7-4-2015.

 • 2015 - Paul bergen en Eddy Exelmans, Misselbroeck, Kadastrale legger met plan - 18de eeuw, Heemkring Averbode, 2015.

 • 2016 - Bert Gevaert, Te Wapen, Europa's vergeten krijgskunsten (14de tot de 17de eeuw), Davidsfonds, Leuven, 2016.

 • 2018 - Marc Bertrands, Met hand en tand! De schansen van Beverlo, Heemkunde Beverlo, 2018.

Links:

- Etymologie Schans en schrans, Dbnl