1078: Arnold I van Loon

Hij was burggraaf van Mainz en waarschijnlijk graaf van Rieneck.

- 1078: Gravin Ermengardis schenkt haar goederen in Rummen, Borgworm, Kuringen, Berlingen en Bree aan het kapittel van Saint Barthélemy in Luik

- Het herengoed (vroonhof) in Kuringen was dan 6 bunder groot.

- Rond 1095: bouw van (eerste?) burcht in Kuringen door de graaf van Loon (Munitio)

- Rond 1100: bouw Vanveldeken-molen (afhankelijk van St-Trudo)

- 1120: eerste vermelding van Beringen

- 1121: stichting van de orde der Norbertijnen (in Prémontré door Norbertus van Xanten)

- 1122: concordaat van Worms: einde van de investituurstrijd met scheiding tussen kerkelijke en wereldlijke macht.

- 1122: Dankzij de steun van graaf Godfried van Namen en zijn vrouw Ermesinde werd de abdij van Floreffe opgericht als eerste in het PB-Luik

11de-12de eeuw= investituurstrijd: mocht geestelijke een kerk of een kerkelijke waardigheid uit handen van een leek ontvangen? Hervormingsbeweging van Cluny zegt ‘neen’ à Prins Bisschop zet het recht om een kerk te bezitten om in een patronaatsrecht (=recht om een pastoor te benoemen).

12de-13de eeuw: ontstaan van de Loonse steden. Het toekennen van vrijheden aan steden was deels economisch bedoeld (ontwikkeling van de kempen), deels strategisch (versterkte bastions tegen de buren).

In vergelijking met de buren gebeurde dit traag.