(Bij-)geloof - heiligen - mythologie

Literatuur:

 • 1927 - H.W.Heuvel, Oud-Achterhoeksch Boerenleven, Gherre Gaanderen, 1927/1991.

 • 1936 - Latijnsch-Nederlands Mis- en Vesperboek, Brepols, Turnhout, 1936.

 • 1938 - J.R.Sinninghe, Limburgsch Sagenboek, Thieme & Cie, Zutphen, 1938.

 • 1944 - Aimé de Cort, Bijgeloof in Vlaanderen en andere Folkloristische bijdragen, Boekuil en Karveel, Kapellen, 1944.

 • 1944 - F. Van Oldenburg-Ermke, Servaas van Maastricht, De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1944

 • 1948 - Jan De Boer, Inleiding tot de kennis van symbolische vormen en van de mystiek der bouwkunst, Van Mantegem & De Does, Amsterdam, 1948.

 • 1964 - Dr. Jozef Weyns, De stoffelijke volkskultuur in Belgisch Limburg en haar uitbeelding in het openluchtmuseum te Bokrijk, Bokrijkse berichten VIII

 • 1967 - J.Cauberghe, Vroomheid en volksgeloof in Vlaanderen, Folkloristisch Calendarium, Heideland, Hasselt, 1967.

 • 1969 - H.H. Beek, Waanzin in de Middeleeuwen, Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de ziekte, Septuaginta, Hoofddorp, 1969

 • 1973 - Kring voor Heemkunde Kontich, Volksdevotie, tentoonstellingscatalogus, Kring voor Heemkunde, Kontich, 1973.

 • 1973 - Douglas Hill, Magie en bijgeloof (vertaling), Amsterdam Boek, 1973.

 • 1974 - R. Lambrechts, Bezem en Kruis, Kempische Boekhandel, Retie, 1974.

 • 1974 - Jan Van Hinte, Oude symbolen op hekken, Ons Heem, Jg 28, 1974/2, pag 37-43.

 • 1974 - Encyclopedia of Magic and Superstition, BPC Publishing Ltd, England, 1974.

 • 1975 - Prof. Dr. K.C. Peeters, Eigen Aard, Overzicht van het Vlaamse Volksleven, De Vlijt, Antwerpen , 1946 (4° uitgave: 1975)

 • 1977 - Jos Schrijnen, Nederlandsche Volkskunde, Gysbers & Van Loon, Arnhem, 1977.

 • 1979 - M.E. Schwitters, Bijgeloof, Vrees~ maar ook hoop en troost, Orion, Brugge, 1979.

 • 1980 - Prof.Dr.F.Roeck, Volksverhalen uit Belgisch Limburg, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1980.

 • 1980 - Dr A. Roeck, Prof. L. Marquet, Belgische sagen en legenden, De Vlijt, Antwerpen, 1980.

 • 1985 - Leonard Ashley, De Wondere Wereld van Bijgeloof, Voorspelling & Geluk, Mondria, Hazerswoude-Dorp, 1985.

 • 1985 - Diverse, Tussen Heks en Heilige, Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15de-16de eeuw, Sun, Nijmegen, 1985.

 • 1981 - Ton de Joode, Folklore in het dagelijks leven, A.W.Sijthoff, Alphen aan den Rijn, 1981.

 • 1986 - M. Van Rooijen, Op gevels geschreven, Shell Nederland BV, Rotterdam, 1986.

 • 1986 - G. Rooijakkers & Th. Van der Zee, Religieuze Volkscultuur, De spanning tussen de voorgeschreven Orde en de geleefde praktijk, Sun, Nijmegen.

 • 1986 - Tensie Pellaerts- Eddy Geentjens, Magie, hekserij en volksgeloof, De Nederlandsche Boekhandel, Kapellen, 1986.

 • 1987 - G. Du Champs, Ongewoon en mysterieus België, Readers's Digest, Brussel, 1987.

 • 1987 - Diversen, Volkskundige berichten nr. 1, Limburgs Volkskundig genootschap, Hasselt-As,1987.

 • 1987 - Sesam - Atlas van het Bijgeloof, Bosch & Keuning, Baarn, 1987.

 • 1987 - Rombout Nijssen, Notariaat Tongeren, De Notaris en zijn handmerk in: Heemkundig tijdschrift: Limburg LXVI-1987-4, 1987.

 • 1988 - R. I. Moore, Ketters, heksen en andere zondebokken, Vervolging als middel tot macht 950-1250, Westland, Schoten, 1988.

 • 1988 - Miroslav Hroch, Anna Skýbová, Inquisitie en contrareformatie, Atrium, Alphen aan den Rijn, 1988.

 • 1989 - Keith Thomas, De Ondergang van de Magische Wereld, Godsdienst en Magie in Engeland, 1500-1700, Agon BV, Amsterdam, 1989.

 • 1989 - Arent Pol, Noord-Nederlandse muntgewichten, Jaarboek voor Munt- en penningkunde 76 (1989), pag. 125-134

 • 1990 - Gabriël Celis, Volkskundige Kalender voor het Vlaamsche Land, Stichting mens en Kultuur, Gent, 1990.

 • 1991 - J. Van der Stock, Stad in Vlaanderen, Cultuur en Maatschappij, 1477-1787, Gemeentekrediet, Brussel, 1991.

 • 1991 - Pierre Tuning, Hedendaags bijgeloof, Een pleidooi voor een magisch bestaan, BZZTôH, 's-Gravenhage, 1991.

 • 1991 - Manfred Lurker, Wörterbuch der Symbolik, A. Kröner Verlag, Stuttgart

 • 1992 - Volkscultuur in Vlaanderen, Tijdschrift Vlaanderen, Jg. 41, nr.5, nov-dec 1992.

 • 1992 - P. Lorie, Volksgeloof, boek van magische kennis, Elmar BV, Rijswijck, 1992.

 • 1992 - Inca's: Heersers over leven en dood, Time-Life boeken, Amsterdam, 1992.

 • 1992 - Dr. Adelaïde van Reeth, Encyclopedie van de Mythologie, Tirion, Baarn, 1992.

 • 1992 - Koenraad Logghe, Tussen hamer en staf, Voorchristelijke symboliek in de Nederlanden en elders in Europa, Brepols, 1992.

 • 1992 - Raymond Ian Page, Oudnoorse Mythen, Legenden uit een ver verleden, Tirion, Baarn, 1992.

 • 1993 - A. Schuller & W. von Rahden, Die Andere Kraft, Zur Renaissance des Bösen, Akademie Verlag, Berlin, 1993.

 • 1993 - Eddy Valgaerts en Luk Machiels, De Keltische Erfenis, Riten en symbolen in het volksgeloof, Stichting Mens en Kultuur, Gent, 1993

 • 1995 - J. Le Goff en R.Remond, Bijgeloof in de Middeleeuwen, vertaling van H4/1° deel Histoire de la France religieuse, SUN Nijmegen, 1995

 • 1996 - Bernard McGinn, De Antichrist, De geschiedenis van 2000 jaar aardse verdorvenheid, Tirion uitgeverij, Baarn, 1996.

 • 1997 - Wonderen en Mysteries, Rituelen en Magie, Zuid Boekproducties, Lisse, 1997.

 • 1997 - Anselm Hoste, Nuyttens, De glans van Cîteaux in de Nederlanden, 900 jaar cisterciënzerinnenabdijen 1098-1998, Van Bockstaele, Stichting Kunstboek, Brugge, 1997.

 • 1998 - D. & G. Bandini, Kleines Lexicon des Aberglaubens, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1998.

 • 1998 - Valeer Wouters, Legendarisch en Vroom Hageland, IGO, Leuven, 1998.

 • 1999 - S. Top, G. & M. Seresia, De haan en zijn faam, vzw Stijn, 1999.

 • 1999 - F.Vanhemelryck, Het gevecht met de duivel, Heksen in Vlaanderen, Davidsfonds, Leuven, 1999.

 • 2000 - Henk van Os, De Weg naar de Hemel, Reliekverering in de Middeleeuwen, De Prom, Baarn, 2000.

 • 2002 - Luc Duerloo & Marc Wingens, Scherpenheuvel, Het Jeruzalem van de Lage Landen, Davidsfonds, Leuven, 2002.

 • 2002 - Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, Davidsfonds Leuven en KOK, 2002

 • 2002 - Marcel van Jole, Het voorbeeld van de Macht, Europa Nostra, Den Haag, 2002.

 • 2002 - Gertrud Scherf, Heksenkruiden & Toverplanten, Zuidnederlande uitgeverij, Aartselaar, 2002.

 • 2002 - Susan Greenwood, De Encyclopedie van Magie & Hekserij, Veltman Uitgeverij, Utrecht, 2002.

 • 2002 - M&L-Cahier 7, De Beeldentaal van Symbolen, Monumenten en Landschappen, Brussel, 2002.

 • 2003 - Hans Pieter Broedel, The Malleus Maleficarum and the construction of witchcraft, Theology and popular belief, Manchester, 2003.

 • 2003 - Raymond van Uytven, De papegaai van de paus, Mens en dier in de Middeleeuwen, Davidsfonds, Leuven, 2003.

 • 2003 - Caesarius van Heisterbach (vertaling: G.M.J. Bartelink), Boek der mirakelen I (1219-1223), Voltaire, 's-Hertogenbosch, 2003.

 • 2004 - J.Kroesten & Regnerus Steinsma, Het Middeleeuwse dorpskerkinterieur, Peeters, Leuven, 2004.

 • 2004 - Katrijn D’hamers, Het hart als populair symbool, Mores 5 - 2, pag 19-23, 2004.

 • 2005 - T.Allan, Geheimen van de doden, het verleden ontrafeld aan de hand van tombes, graven en mummies, The House of Books, Vianen/Antwerpen, 2005.

 • 2005 - Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, Geneesheiligen in de Lage Landen, Davidsfonds Leuven en KOK, 2005

 • 2005 - Ludo Jongen, Heilig in de Lage Landen, herschreven levens, Davidsfonds Leuven-Ten Haeve, 2005

 • 2005 - Yves van Buyten en Willy Vanderzeypen, De Tempeliers, huurlingen van de paus, Synthese en Aqua Fortis, 2005

 • 2005 - G. Woolf, Oude beschavingen, Een geïllustreerde gids over religie, mythologie en kunst, Librero, Kerkdriel, 2005.

 • 2006 - Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, Beschermheiligen in de Lage Landen, Davidsfonds Leuven en KOK, 2006

 • 2006 - Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, Davidsfonds Leuven en KOK, 2006

 • 2006 - Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, De Twaalf, Apocriefe verhalen over de apostelen, Davidsfonds Leuven, 2006

 • 2006 - H. Geybels, Kapellen in Vlaanderen, Vergeten verleden, Davidsfonds Leuven, 2006.

 • 2006 - Jos Koldeweij, Geloof en geluk, Sieraad en devotie in Middeleeuws Vlaanderen, Terra Lannoo, Arnhem, 2006.

 • 2006 - Paul Janssens, België in de 17de eeuw, De Spaanse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, Band 1: politiek, uitgeverij Snoeck, 2006.

 • 2006 - Paul Janssens, België in de 17de eeuw, De Spaanse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, Band 2: cultuur en leefwereld, uitgeverij Snoeck, 2006.

 • 2006 - Jef Ulburghs, De kluis van Bolderberg en haar geheimen, Concentra, 2006.

 • 2007 - Franjo Terhart & Janina Schulze, Wereldreligies, Parragon Books, Bath, 2007

 • 2007 - C. Campbell, New World Mythology - Myths and legends of Oceania and the Americas, Global Book Publishing Pty Ltd, 2007

 • 2007 - Paul G. Bahn, Cave Art, A guide to the decorated ice age caves of Europe, Frances Lincoln Ltd, London, 2007.

 • 2007 - Nigel Pennick, The book of primal signs : the high magic of symbols, Destiny Books, Vermont, 2015.

 • 2007 - Lois Martin, The History of Witchcraft, Pocket Essentials, Harpenden, 2007.

 • 2007 - Leen den Besten, Van Animisme tot Ietsisme, Religie in de westerse samenleving, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2007.

 • 2007 - Fons Bonroy- Felix van Meerbergen, Een huis van hoop en genezing, Volksdevotie en heiligenverering in de Allerheiligenkapel te Diest, Vrienden van de VZW St-Sulpitiuskerk vzw, jaarboek 2007-2008.

 • 2007 - David Fontana, Verborgen taal van symbolen, Magie, beeld en betekenis, Librero, Kerkdriel, 2007.

 • 2007 - Jo Gilissen, Hekserij en Volksgeloof, Tongerse Koninklijke Kunstkring, 2007.

 • 2008 - Michael D.Coogan, Wereldgeschiedenis: Wereldreligies, Librero, Kerkdriel, 2008

 • 2009 - Yves van Buyten en Willy Vanderzeypen, Katharen in Europa, SociuS / Synthese, 2009.

 • 2009 - Raoul Bauer, De Ontvoering van God, De betekenis van de gotische kerkarchitectuur, Davidsfonds, Leuven, 2009.

 • 2010 - Diversen, Monumenten van Zielzorg, Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850, Davidsfonds, Leuven, 2010.

 • 2010 - Diversen, Limburg Feest, Leën, Hasselt, na 2010 (?).

 • 2011 - H.Genzmer & U.Hellenbrand, Mysterties van de mensheid, Parragon Books, Bath, 2011.

 • 2011 - Yves van Buyten en Willy Vanderzeypen, Het verhaal van de Graal, SociuS, 2011.

 • 2011 - Henricus Institorus (& Jacobus Sprenger), De Heksenhamer, Ijzer, Utrecht, 2011.

 • 2011 - J.Levy, De geheime genootschappen gids, Veltman Uitgevers, 2011.

 • 2011 - Joke en Ko Lankester, De Groene Man & De Groene Vrouw, hun symboliek en gedaantes vanaf de steentijd tot nu, A3-boeken, Geesteren, 2011.

 • 2011 - Francis Pérot, Folklore Bourbonnais, Anciens usages, sorciers et rebouteurs, meneurs de loups, vielles et musettes, CPE-éditions, France, 2011.

 • 2012 - R. Willis, Mythologie, Librero, Kerkdriel, 2012.

 • 2012 - Chris Manning, The material Culture of Household Apotropaia in the Eastern United States, Baltimore, 05.01.2012.

 • 2013 - diversen, Knack-Historia, De zoektocht naar God, 2013.

 • 2014 - David Nash, Witches and Witchcraft, Shire Publications, Bloomsbury, 2014.

 • 2015 - Renilde Vervoort, De heksen van Breugel, Hekserijvoorstellingen in de Lage Landen tussen 1450 en 1700, Van de Wiele, Brugge, 2015.

 • 2015 - Nigel Pennick, Pagan magic of the northern tradition : customs, rites, and ceremonies, Destiny Books, Vermont, 2015.

 • 2015 - Johan Otten, Duivelskwartier, 1595: heksen, heren en de dood in het vuur, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2015.

 • 2015 - Hans Geybels, Alledaags geloof, Christelijke religieuze volkscultuur in Vlaanderen, Acco, leuven, 2015.

 • 2016 - Ronald Hutton, Physical Evidence for Ritual Acts, Sorcery and Witchcraft in Christian Britain, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2016.

 • 2016 - Aat van Gilst, De kerstening van Europa tijdens de Middeleeuwen, Aspekt, Soesterberg, Nederland, 2016.

 • 2016 - J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen, studie over levens- en gedachtenvormen der 14de en 15de eeuw in Frankrijk en de Nederlanden, Fac Simile, 2016.

 • 2016 - Christopher Dell, The Occult Witchcraft & Magic, An Illustrated Story, Thames and Hudson, London, 2016.

 • 2017 - Herman Clerinx, Een paleis voor de doden, Over hunnebedden, dolmens en menhirs, Athenaeum, Amsterdam, 2017.

 • 2017 - Julian Richards, Stonehenge, The story So Far, Historic England, Swindon, 2017.

 • 2017 - Geschiedkundige kring Groot-Herk, Regina Angelorum, Herk-de-Stad, 2017.

 • 2017 - Ann Driessen, Het moest maar eens waar zijn, Over kettingbrieven, kettingmails en kettingberichten, boek.scout, Soest, 2017.

 • 2017 - Ronald Hutton, The Witch, A history of fear from ancient times to the present, Yale University Press, 2017.

 • 2017 - Christel Theunissen, Koorbanken in Brabant, het werk van laatmiddeleeuwse schrijnwerkers en beeldsnijders, Vantilt, Nijmegen,2017.

 • 2017 - Derek Wilson, Superstition & Science, Mystics, sceptics, truth-seekers and charlatans, Robinson, London, 2017.

 • 2018 - Boris Cyrulnik, God als therapeut, Waarom mensen zich hechten aan een god, Lannoo, Tielt, 2018.

 • 2018 - Jozef Janssens, Vreemd Vertrouwd, De middeleeuwse mens in zijn ideeënwereld, University Press, Amsterdam, 2018.

 • 2018 - Wido Bourel, Het meten van de tijd, Symbolen en tradities, Uitgeverij iD, 2018.

 • 2019 - Pierre Trouillez, De Germanen en het Christendom, Een bewogen ontmoeting in de 5de-7de eeuw, Omniboek, Utrecht, 2019.

 • 2019 - Judith Schuyf, Heidense heiligdommen, Zichtbare sporen van een verloren verleden, Omniboek, Utrecht, 2019.

 • 2019 - Raoul Bauer, Niet meer blaffen naar de maan, Religie, magie en wetenschap in de vroege Middeleeuwen, Sterck&De Vreese, Gorredijk, NL

 • 2019 - Martin Lings, Ancient Beliefs and Modern Superstition, Archetype, Cambridge, 2019.

 • 2019 - Derek Wilson, Superstition & Science, Mystics, Sceptics, Truth-seekers and Charlatans, Robinson, London, 2019.

 • 2019 - Stephen Fry, Mythos, De Griekse mythen herverteld, Thomas Rap, Amsterdam, 2019.

 • 2019 - Carolyne Larrington, The Norse Myths, A Guide to the Gods and Heroes, Thames and Hudson, London, 2019.

 • 2020 - Herman Pleij, oefeningen in genot, Liefde en lust in de late Middeleeuwen, Prometheus, Amsterdam, 2020.

 • 2020 - Mieke Deltomme, Doodgewoontes en grafsymbolen, Brave New Books, NI.

 • 2021 - Françoise Forquin-Gavanier, Monts du Lyonnais - Mystères et secrets, Dictionnaire Décors, symboles et croyances, CooLlibri, Toulouse, 2021.

 • 2021 - H.A. Guerber, Noordse Mythologie, geïllustreerde editie, Librero, Kerkdriel, 2021.

 • 2021 - Stefanb Ruysschaert, Bijgeloof, Maklu Antwerpen-Apeldoorn, 2021.

Websites:

- Brian Hoggard - apotropaios (witch bottles - shoes - dried cats - horse skulls - protection marks)

- Katharen: religie, geschiedenis, kruistochten, tempeliers, inquisitie

- Medieval bestiary