Geschiedenis / kunst

Literatuur:

 • 1900 - J. en A. Romein, De lage landen bij de zee, De Haan, Utrecht, 1900.
 • 1930 - Dr. W.Worringer, Vormproblemen der Gothiek, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1930.
 • 1941 - H. Wiegersma, Volkskunst in de Nederlanden, Klein Beeldhouwwerk, Uitg. Helmond, Helmond, 1941.
 • 1961 - H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp, Encyclopedie van de Heraldiek, Elsevier Brussel, 1961.
 • 1965 - Prof. Dr. W. Jappe Alberts, De middeleeuwse stad, Fibulareeks 6, CAJ van Dishoeck, Bussem, 1965.
 • 1967 - H. Jürgen Hansen, Europese Volkskunst, Gaade, Den Haag, 1967.
 • 1969 - Edmund V. Gillon Jr., Art Nouveau, An Anthology of Design and Illustration from the Studio, Dover Publications, New York, 1969.
 • 1972 - M. Driessen, Steen na steen, Sociologische benadering van leven en wonen, As, 1972.
 • 1973 - Walter L. Strauss, Chiaroscuro, Thames & Hudson, London, 1973.
 • 1974 - Leon Voet, De Gouden Eeuw van Antwerpen, Mercatorfonds, Antwerpen, 1974.
 • 1975 - Anton van Oirschot, Antiek in Woord en Beeld, Helmond BV, Helmond, 1975.
 • 1975 - Dr. A.F. Manning, Op zoek naar het alledaagse Vaderland, Contact, Amsterdam, 1975.
 • 1977 - T.Weerheijm, Hofjes in Nederland, J.H.Gottmer, HAARLEM, 1977.
 • 1978 - E. Vandeput, De St-Leonarduskerk, Hart van Zoutleeuw, Vandeput, Zoutleeuw, 1978
 • 1979 - Manfred Meinz, Antiek zilver, Elsevier Nederland BV, Amsterdam, 1979.
 • 1979 - A. Maezsschalck & M.Smeyers, Het Stadhuis van Leuven, Crab, Leuven, 1979.
 • 1979 - F.A. Dijck, De Heerlijkheid Diest, het bewogen leven van een kleine stad, Atlanta, Diest, 1979.
 • 1980 - Prof. dr.J.J.M. Timmers, De kunst van het Maasland, Deel II, De Gotiek en de Renaissance, Van Gorcum, Assen, 1980.
 • 1980 - Michel van der Eycken, De Geschiedenis van Diest, Stadsbestuur Diest, 1980.
 • 1980 - Bouwen en leven te Antwerpen in de 16de eeuw, tentoonstellingscatalogus, Antwerpen, 1980.
 • 1982 - Wilfried Koch, De Europese bouwstijlen, Agon, Amsterdam, 1982 (NL-1988).
 • 1982 - Reinhard Peesch, The ornament in European Folk Art, Editioon Leipzig,1982.
 • 1982 - A. Roeck, J. Theuwissen, J. Van haver, Vlaamse Volkscultuur, Het traditionele volksleven, Baert, Deurne, 1982.
 • 1983 - BRT- Open School, Geschiedenis van de kleine man, BRT, 1983.
 • 1983 - Edmond Pognon, Les Très Riches Heures du Duc de Berry, 15thC Manuscript, Productions Liber-Minerva, Fribourg-Genève, 1983.
 • 1984 - Bertels Abba Delineavit, 1544-1607, Les dessins de l'abbé Bertels, RTL-edition, Luxembourg, 1984.
 • 1984 - Jos Bleus, 7500 Bouwen in Limburg, Syndicale Kamer der Bouwnijverheid van Limburg VZW, 1984.
 • 1984 - Van Beek, Jacobi, Scharloo, Geld door de eeuwen heen, Geschiedenis van het geld in de Lage Landen, Pampus Associates Amsterdam, 1984.
 • 1984 - Albert d'Haenens, De wereld van de Hanze, Mercatorfonds, Antwerpen, 1984.
 • 1985 - B. van Beek, H. Jacobi, M. Scharloo, Klinkende Munt, Geschiedenis van het geld in de Lage Landen, Elsevier Amsterdam-Brussel, 1985.
 • 1985 - John J. Murray, Vlaanderen en Engeland, De invloed van de Lage Landen op Engeland ten tijde van de Tudors en de Stuarts, Mercatorfonds, Antwerpen, 1985.
 • 1987 - G. Bekaert, Landschap van Kerken, 10 eeuwen bouwen in Vlaanderen, Davidsfonds, Leuven, 1987.
 • 1987 - V.T. Vilsteren, Het Benen tijdperk, Gebruiksvoorwerpen van been, gewei, hoorn en ivoor 10.000 jaar geleden tot heden, Drents Museum, 1987.
 • 1988 - Wilfried Koch, De Europese Bouwstijlen, Agon, Amsterdam, 1988.
 • 1988 - Diversen, 1288 Woeringen, Keerpunt in de geschiedenis van de Nederlanden en de landen van de Nederrijn, Locher gmbh, Köln, 1988.
 • 1990 - Regie der gebouwen, Het Elisabethgasthuis te Diest, Brussel, 1990.
 • 1991 - J. Van der Stock, Stad in Vlaanderen, Cultuur en Maatschappij, 1477-1787, Gemeentekrediet, Brussel, 1991.
 • 1991 - W. Van Damme, David Teniers de Jonge, Snoeck-Ducaju & zoon, Gent, 1991
 • 1991 - Kunst en beschaving, De Middeleeuwen (deel 1), Artis-Historia uitgaven, Brussel, 1991.
 • 1992 - Kunst en beschaving, De Middeleeuwen (deel 2), Artis-Historia uitgaven, Brussel, 1992.
 • 1992 - Frank Delaney, De Kelten, Een Europese cultuur, BBC Publications 1986 - vertaling stichting Teleac, Utrecht, 1992
 • 1992 - Jan van Laarhoven, De beeldtaal van de Christelijke Kunst, Geschiedenis van de Iconografie, Sun, Nijmegen-Amsterdam, 1992.
 • 1992 - Martinez Montavez-Ruiz Bravo-Villasante, Islam en Europa, Magie van een beschaving, Davidsfonds, Leuven, 1992
 • 1993 - Diversen, Naer Natueren Ghelike, Vlaamse Miniaturen voor Van Eyck, Davidsfonds Leuven, 1993.
 • 1993 - Georges Duby - Philippe Ariès, Geschiedenis van het persoonlijk leven, De gemeenschap, de staat en het gezin, 1600-1800, Agon, Amsterdam, 1193.
 • 1994 - Mobiele fresco's in het Noorden, Wandtapijten uit onze gewesten, 16-20ste eeuw, tentoonstellingscatalogus, Snoeck-Ducaju & Zoon, 1994.
 • 1994 - Cl. Macherel & R. Zeebroek, Brood doet leven, Gemeentekrediet, Snoeck-Ducaju & Zoon, 1994.
 • 1996 - Rudolf Wittkower, Grondslagen van de Architectuur in het tijdperk van het humanisme, Sun, Nijmegen, 1996.
 • 1998 - Luc François, De Boerenkrijg, twee eeuwen feiten en fictie, Davidsfonds Leuven, 1998.
 • 1998 - Diversen, Voor outer en heerd, De Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen, 1798, Brepols Turnhout, 1998.
 • 1998 - Klaus Ertz, Brueghel, Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600, Luca Verlag, Lingen, 1998.
 • 1999 - Maurits Smeyers, Flemish Miniatures, from the 8th to the mid 16th Century, Davidsfonds, Leuven, 1999.
 • 1999 - J.Gijsen, Vlaamse begijnhoven, ontdekken en beleven, Zuidnederlandse Uitgeverij, Aartselaar, 1999.
 • 1999 - diversen, Millenium 1000-2000, Elsevier, Amsterdam, 1999.
 • 1999 - A-Z Companion to the Collections, The British Museum Press, 1999.
 • 1999 - Harco Willems & Willy Clarisse, Keizers aan de Nijl, Uitgeverij Peeters, Leuven, 1999.
 • 2000 - Judith Herrin, Leven in de Middeleeuwen, Davidsfonds, Leuven, 2000.
 • 2001 - Xavier Barral i Altet, Romaanse Stijl, Steden, Kathedralen en Kloosters, Taschen, Köln, 2001
 • 2001 - H.Stierlin, Romaanse stijl, Steden Kathedralen en kloosters, Taschen/Librero, Köln, 2001.
 • 2001 - Robert Bartlett, De Middeleeuwen, Kunst, Cultuur en het dagelijks leven, Librero, Kerkdriel
 • 2001 - W.S. Van Egmond & M. Mostert, Spelen in de Middeleeuwen, Verloren, Hilversum, 2001.
 • 2003 - Petra Lamers-Schütze, Teoria dell'Architettura dal rinascimento a oggi, Taschen, Köln, 2003 (2015)
 • 2004 - Werner Thomas, De val van het Nieuwe Troje, Het beleg van Oostende, 1601-1604, Davidsfonds, Leuven, 2004.
 • 2004 - Juliette Wood, De Kelten, leven, Mythen en Kunst, Librero, Kerkdriel, 2004
 • 2005 - Robert Richie, De Renaissance, het ontwaken van de Europese Cultuur, Elmar bv, Rijswijk, 2005.
 • 2005 - Herman Clerinx, Kelten in de Lage Landen, Davidsfonds, Leuven, 2005
 • 2005 - Yves Van Buyten & Willy Vanderzeypen, De Tempeliers, Huurlingen van de Paus, Aqua Fortis, 2005.
 • 2005 - R. Ritchie, De Renaissance, het ontwaken van de Europese cultuur, Elmar, Rijswijk, 2005.
 • 2007 - Historia 4, leerboek geschiedenis, Pelckmans, Kapellen, 2007- R. Toman, U.Laule, Bourgondië, Kunst-Landschap-architectuur, Tandem Verlag, 2007.
 • 2007 - de Cantillon, Vermakelykheden van Brabant en deszelfs onderhoorigen Landen, de Vries-Brouwers, Antwerpen, 2007.
 • 2007 - A. Sanderus, Verheerlykt Vlaandre, eerste deel, de Vries-Brouwers, Antwerpen, 2007.
 • 2007 - A. Sanderus, Verheerlykt Vlaandre, tweede deel, de Vries-Brouwers, Antwerpen, 2007.
 • 2007 - R. Toman, Gotiek, Architectuur-Beeldhouwkunst-Schilderkunst, H.F.Ullmann, Tandem Verlag, 2007.
 • 2007 - R. Toman, Bourgondië, Kunst, Landschap, Architectuur, H.F.Ullmann, Tandem Verlag, 2007.
 • 2007 - J.F. Leroux-Dhuys, Cisterciënzer Abdijen, geschiedenis en architectuur, H.F.Ullmann, Tandem Verlag, 2007.
 • 2007 - Richard Hall, Exploring the world of the Vikings, Thames & Hudson, London, 2007.
 • 2007 - Michel Nuyttens, Krijgers voor God, De Orde van de Tempeliers in de Lage Landen (1120-1312), Davidsfonds, Leuven, 2077.
 • 2008 - Kristina Krüger, Kloosters en kloosterorden, 2000 jaar christelijke kunst en cultuur, Tandem Verlag, 2008.
 • 2008 - J. Van Remoortere, Het toppunt van België, Reisgids naar 500 uitzonderlijke plekken in eigen land, Uitgeverij Van Helewijck, Leuven, 2008.
 • 2009 - Edward De Maesschalck, De Bourgondische vorsten: 1315-1530, Davidsfonds, Leuven, 2008-2009.
 • 2009 - Annine van der Meer, Venus is geen vamp, Het Vrouwbeeld in 35.000 jaar kunst, A3boeken, Geesteren, 2009.
 • 2009 - J. Yperman, De Westhoek, Davidsfonds, Leuven, 2009.
 • 2009 - Yves Van Buyten & Willy Vanderzeypen, Katharen in Europa (1209-2009), Kruistochten en inquisitie, Synthese, 2009.
 • 2009 - Kjell Corens, Kasteel Hoevebeemden in Testelt, Heemkring Averbode, 2009.
 • 2010 - Fiery Pool, The Maya and the Mystic Sea, Yale University Press, Connecticut, 2010.
 • 2010 - Stefan van Lani e.a., Monumenten van zielzorg. Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850, Davidsfonds, Leuven, 2010.
 • 2011 - S.Martin, De Katharen, Geschiedenis en geheimen, Librero, Kerkdriel, 2011.
 • 2011 - A.Butler, De Tempeliers, Geschiedenis en geheimen, Librero, kerkdriel, 2011.
 • 2011 - J-R. Gaborit, Romaanse beeldhouwkunst, Middeleeuwse verbeelding in steen, Davidsfonds, Leuven, 2011.
 • 2011 - Manfred Sellink, Bruegel, het volledige werk, Ludion, 2011.
 • 2011 - Jozef Janssens, Spiegel van de Middeleeuwen, In woord en beeld, Davidsfonds, Leuven, 2011.
 • 2011 - John Melvin, The stones of Oxford, Conjectures on a cockleshell, Papadakis, Berkshire GB, 2011
 • 2012 - Sarah Carr-Gomm, Wereldgeschiedenis: Symboliek in de Westerse Kunst, Librero, Kerkdriel, 2012.
 • 2012 - Richard Stemp, Wereldgeschiedenis: Symboliek in de Renaissance, Librero, Kerkdriel, 2012.
 • 2012 - Tony Allan, De Vikingen, Leven, Mythen en Kunst, Librero, Kerkdriel, 2012
 • 2014 - Masterpieces of the Britisch Museum, The Trusties of the British Museum, London, 2014.
 • 2015 - Joost Welten, Antihelden, Bijzondere levens van gewone mensen uit de tijd van Napoleon, Davidsfonds, Leuven, 2015.
 • 2015 - Teoria dell'architettura dal rinascimento a oggi, Taschen, Köln, 2015.
 • 2015 - Sarah Kilby & David Souden, A really useful guide to the Tudors, Historic Royal palaces, 2015.
 • 2016 - Sarah Kilby, A really useful guide to the Kings and Queens of England, Historic Royal palaces, 2015.
 • 2016 - Speciale Editie Trends, Voor God & Geld, Tentoonstelling Carmersklooster, Gent, 2016.
 • 2016 - Pieter A.M. Seuren, Excursies in de tijd, Episodes uit de geschiedenis van onze beschaving, Pharos uitgevers, 2016
 • 2016 - Tentoonstellingscatalogus, Op zoek naar Utopia, M-Museum Leuven, Davidsfonds Leuven, 2016.
 • 2017 - Diversen, België in oude prenten, Lannoo, Tielt, 2017.
 • 2017 - John Haywood, Noormannen, De Vikingsaga: 793-1241, Omniboek, Utrecht, 2017.
 • 2017 - Carl Becker, Medieval & Renaissance Art, The Complete Plates, Taschen, Köln, 2017.
 • 2017 - Truus Scheres - Jacques Manders, Op pad met Sara en Tom, ontdekkingsreis door het kerkgebouw, Heythuysen, 2017.
 • 2017 - Johan De Cock, Vorsten, van Pepijn tot Karel, Elena, Mechelen, 2017.
 • 2018 - Yuval Noah Harari, 21 lessen voor de 21ste eeuw, Thomas Rap, 2018.
 • 2018 - David Michael Smith, Pocketmuseum, Het Oude Griekenland, Librero, Kerkdriel, 2018.
 • 2018 - Virginia L. Campbell, Pocketmuseum, Het Oude Rome, Librero, Kerkdriel, 2018.
 • 2018 - Filips Willem, Prins van Oranje, 1554-1618, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2018.
 • 2018 - Plinius, vertaald door Van Gelder-Nieuwenhuis-Peters, De wereld, Naturalis Historia, Athenaeum, Amsterdam, 2018
 • 2018 - Jozef Janssens, Vreemd Vertrouwd, De middeleeuwse mens en zijn ideeënwereld, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2018.
 • 2019 - François van Gehuchten, De boerenkrijg in de Nederlanden, Liever de kogel of de guillotine, Polemos, Antwerpen, 2019.
 • 2019 - Hannibal, Voorwerp van gesprek, De Wereld van Bruegel, die Keure, Brugge, 2018-2019.
 • 2019 - Hannibal, Bruegel, de hand van de meester, Kunst Historisches Museum Wien, 2.10.18-13.01.19.
 • 2019 - Bart Van Loo, De Bourgondiërs, aartsvaders van de Lage Landen, debezigebij, 2019.
 • 2019 - I.Smets +div., Grotesken, een fascinerende fantasiewereld (tentoonstellingscatalogus) , BAI, Antwerpen, 2019.