Abdij Terbeek

Abdijen in Loon: Herkenrode (Kuringen), Oriënten (Geetbets), Abdij Terbeek (Sint-Truiden)

en net buiten Loon: Sint-Agatha-Abdij van Hocht (Lanaken), Sint Bernardusdal (Diest), Mariëndal (Halen), Maegdendael (Oplinter), Abdij van Vrouwenpark (Rotselaar)

Deze abdij werd oorspronkelijk gesticht te Straten, bij Sint-Truiden, vermoedelijk als een benedictinessenabdij . De naam luidde: Vallis Sancti Trudonis (Sint-Trudodal). In 1237 zocht de abdij aansluiting bij de orde van Cîteaux. In 1238 verhuisde men van Straten naar Metseren. De abt van Villers was voogdij abt.

Bij een visitatie in 1690 noteerde men de namen van 14 monialen, 7 lekenzusters en 1 eremiet. De lijst van de abdissen tot aan de 17de eeuw blijkt onbetrouwbaar. Na Jeanne Dawans (+ I719) bestuurden nog 4 abdissen Ter Beek. De laatste abdis was Catharina Putseys, die als moniale veel moeilijkheden veroorzaakte in de abdij, vooral door haar onenigheid met de biechtvader, een monnik uit Villers. Tijdens haar abbatiaat werd de abdij afgeschaft door de Franse Revolutie en twee jaar later openbaar verkocht.

Van de abdijgebouwen is nog een mooi voorportaal uit 1711 bewaard. De kapel van de abdis, een achthoekige constructie uit de 18de eeuw, werd in 1958 steen voor steen heropgebouwd in het Openluchtmuseum te Bokrijk.

Van abdis Jeanne Donnéa (+ I743) is een geschilderd portret bewaard, nu in privaat bezit.

Afhankelijke goederen:

  • Metseren, Sint-Truiden, abdij Terbeek en abdijhoeve (Sint-Niklaashoeve), IBE-23061
  • Bokrijk, kapel van abdij Terbeek

Refugiehuis:

  • Sint-Truiden, Zoutstraat 67, herenhuis Villa De Raam, voormalig refugiehuis van Terbeek, IBE-22983 (voorlopig geen eigen foto)
  • 1997, Anselm Hoste, Nuyttens, De glans van Cîteaux in de Nederlanden, 900 jaar cisterciënzerinnenabdijen 1098-1998, Van Bockstaele, Stichting Kunstboek, Brugge, 1997