1336-1366: successieoorlogen

  • 1333-1335: Diederik van Heinsberg woont op Vogelsanck
  • Godfried van Dalenbroek, pretendent van de titel maar nooit graaf van Loon.
  • Arnold van Rummen, pretendent die echter niet door de steden werd gesteund (die waren te lang verwaarloosd en rekenden op de Luikse democratie)
  • 1336-1367: Arnold van Rummen woont op kasteel Vogelsanck
  • 1365: Arnold van Rummen slaagt er niet in Beringen te veroveren, veroverde wel Herk-de-Stad, maar sloeg op de vlucht voor het leger van de Prinsbisschop.
  • Luikse prins-bisschop belegerde 7 weken de burcht van Arnold in Rummen. Nadien werd die vernietigd.
  • Hij verkocht uiteindelijk zijn aanspraken op de titel aan Luik, waardoor het graafschap definitief door het Prinsbisdom Luik werd geannexeerd. Arnold werd begraven in klooster van Oriënten.

13de + 14de eeuw= uitzonderlijke bloei door lakenhandel

Belangrijke handelswegen: Doornik-Brussel-Diest-Venlo en Antwerpen-(Beringen-Maastricht)-Keulen en Brugge-(St-Truiden-Tongeren)-Aken.

De ambachten keken uit naar de Luikse democratie om medezeggingsschap te verwerven in het bestuur (+ druk van Hertogdom Brabant).

De houding van de prins-bisschoppen tov. de steden (en de afpersingen van de fiscale procureurs) wakkeren echter het Loons gevoel weer aan zodat men zich al snel meer en meer verzet tegen de PB.