1792: Franciscus Antonius van Mechelen

Keizerlijke administrateur

 • 1792-1798: derde periode van bokkenrijders
 • 1792: Frankrijk verklaart de oorlog aan Oostenrijk. Generaal Dumoriez verovert de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik, door een beslissende veldslag in Jemappes.
 • 1793: Franciscus Antonius van Mechelen tot 1794 (2e keer)
 • 1793: Oostenrijk verjaagt de Fransen uit de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom tijdens een slag in Neerwinden
 • 31.10.1793: De Franse revolutie maakte een einde aan het Ancien Regime en schafte alle privileges en titels af.
 • 1794: Fransen verjagen op 16 juni Oostenrijk definitief uit de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik (tijdens de slag bij Fleurus): alle feodale rechten worden opgeheven, net zoals alle ambachten, kapittels, kloosters en abdijen. Het prinsbisdom houdt op te bestaan en wordt samen met de gebieden van Overmaas gevoegd in één van de negen nieuwe departementen. In dit departement van de Nedermaas worden beide Limburgen verenigd.
 • 01.10.1795: De zuidelijke Nederlanden en het Prins-Bisdom worden ingelijfd bij Frankrijk.
 • Loon werd losgemaakt van het prins bisdom en ingedeeld bij het departement Nedermaas, dat zo de beide Limburgen samen bracht. Dit is het einde van de eeuwenlange territoriale versnippering.
 • 12.10 tot 05.12.1798: Boerenkrijg (reactie op de algemene dienstplicht)
 • 1798: Op 5 december onderdrukten de Fransen de Boerenkrijg definitief in Hasselt.
 • 1799: Napoleon komt in Frankrijk aan de macht.
 • 1801: Napoleon sluit vrede met de Kerk, de vervolging is voorbij.