Opmerkelijke restauraties

- St-Rochus, Ulbeek , Wellen, Ulbeek, Ulbeekstraat, Parochiekerk Sint Rochus, IBE-32601

- Lanaken, Pietersheim , Lanaken, Waterstraat 54, burcht en kasteel Pietersheim, IBE-895

- Millen, burcht, Riemst, Millen, Burcht van Millen, IBE-36947.

- Borgloon, open kerkje , Borgloon, open kerkje (kunstwerk)