Augustijnen

De verzamelnaam augustijnen verwijst naar twee families van kloosterorden, die zich beide naar de kloosterregel van Augustinus richtten.

De Orde van de Heilige Augustinus (Ordo Sancti Augustini) is een kloosterorde, die tussen de 10e en de 16e eeuw is ontstaan uit een groot aantal afzonderlijke kloostergemeenschappen. Deze gemeenschappen verenigden zich in een aantal congregaties. Al in 1104 werd de abdij Rolduc gesticht, waarvan een augustijns klooster deel uitmaakte. In 1236 richtten de augustijnen in Hasselt een klooster op en stichtten er een school.

Behalve de augustijnen leefden ook de premonstratenzers en de kruisheren naar de regels van Sint-Augustinus. Tot de kloosterfamilie van de augustijnen horen dan ook: servieten van Maria, ursulinen, zusters van de Orde van Maria Visitatie, augustijner missiezusters, norbertijnen, alexianen.

In de twaalfde eeuw ontstond een nieuwe religieuze beweging in Noord- en Midden-Italië, die zich eveneens naar de regel van Sint-Augustinus richtte. Paus Alexander IV voegde in 1256 een aantal afzonderlijke congregaties van heremieten (kluizenaars) samen tot de nieuwe kloosterorde: de orde van de augustijner heremieten. Lange tijd heette deze orde dan ook officieel Ordo Eremitarum Sancti Augustini. De augustijner heremieten behoren tot de bedelorden. Zij stellen zich ten dienste van de armsten onder ons en verrichten pastorale werken. Behalve de augustijnen zelf leefden ook bedelorden als de franciscanen en dominicanen naar de regel van Augustinus.

  • Bree, Vrijthof 10, Augustijnenklooster (nu gemeentehuis), IBE-70879.
  • Bree, Brugstraat 76, hoeve 'Mussenburghof', IBE-70800 (afhankelijk van het augustijnenklooster te Bree)
  • Bree, Veldstraat 2, hoeve 'Patersburgerhof', IBE-70874 (in 1670 verkocht aan Augustijnenklooster te Bree)
  • Hasselt, Havermarkt 45, Augustijnenpriorij en bibliotheek, IBE-21914, Wiki
  • Hasselt, Kapelstraat 44, 'De Kleine mortier', IBE-21959
  • Sint-Truiden, Stenaartberg, Hiëronymusdal, IBE-22944 (aangesloten bij de augustinessen van St-Luciëndal)

betrokken gemeenten: