1364: Johan van Arkel

  • Voorheen bisschop van Utrecht (1342-1364)
  • 1365: eerste vermelding waterburcht van Millen.
  • 1367: Evrard van der Marck schenkt vrijheidsrechten aan Peer.
  • 1367: bekrachtiging van de heerlijkheid Spalbeek.
  • 1367: verwijzing naar de donjon van Eggertingen (Millen-Riemst).
  • 1367: vermelding van de Motte (Groot-Gelmen, St-Truiden)
  • 1374: straalmolen vernoemd als eigendom van de heren van Olmen.
  • 1376: vredesverdrag tussen steden van PB-L en Wenceclas, hertog van Brabant en Limburg.