1014: Giselbert van Loon

zoon van Rudolf van Haspinga- afstammeling van de graven van Hocht.

Bouwde een (motte-)burcht in het centrum van zijn graafschap: Loon