Loonse steden en (stad)huizen

Het oude Graafschap Loon (Frans: Looz) bestreek een gebied dat ongeveer overeenkomt met het huidige Belgisch Limburg, met dien verstande dat Diepenbeek, Alken, Sint-Truiden en Tongeren enclaves van het Prinsbisdom Luik waren, Thorn en Rekem rechtstreeks van de Duitse keizer afhingen, en Lommel bezit was van de hertog van Brabant. Ook Rummen heeft tot dit graafschap behoord, totdat het in 1240 aan Willem van Montferrant werd verkocht.

Er waren 10 Loonse steden met stadsvrijheden. Navolgend schema toont de wapenschilden van deze 10 steden (met eventuele variante). (Borg-)Loon als eerste centrum had als wapenschild 10 horizontale balken: afwisselend 5 gouden en 5 rode ('keel'). Al de schilden van de overige steden zijn opgebouwd met links de Loonse helft. De rechter helft toont de specifieke verwijzing.

Beringen (1211-1239), Bilzen (ca.1170), Borgloon (ca.1200), Bree (?,voor 1282), Hamont (1401)

Hasselt (ca.1200), Herk-de-Stad (1386), Maaseik (1244), Peer (1367), Stokkem (1244)

Kolmont (1170), Brustem (1175) en Kuringen (1240) krijgen ook stadsrechten maar slagen er niet in zich tot stad te ontwikkelen.

verder: St-Truiden en Tongeren en het zuidelijker gelegen Groot Hertogdom Limburg. Dit wapenschild werd later door de provincie Limburg overgenomen (weliswaar aangevuld met het Loons schild).

Daaronder de wapenschilden van het Prinsbisdom Luik, Het Heilig Roomse Rijk en Luik.

Dat Loon ook een deel van zijn eigenheid behield in het Prinsbisdom blijkt uit de aanwezigheid van haar schild links onderaan.