Lummen

Jan Frederickx van Lummen (1535-1602) was een godgeleerde en mysticus.

Na zijn schooltijd in de Vrijheerlijkheid Lummen trok Jan Frederickx naar Diest waar de pastoor van het begijnhof Eshius hem onder zijn leerlingen opnam. Na zijn priesterwijding verbleef hij nog vijf jaar bij zijn weldoener. Hij is die weldoener zo dankbaar gebleven dat toen hij later zijn eerste boek uitgaf, hij de opbrengst besteedde aan het nieuwe college St.-Salvator of het Persoonscollege (Persoon = Pastoor) dat Eshius in Diest opgericht had "Op dato 7 juli AO 1662 ... oud zijnde 29 jaar" wordt hij in Antwerpen pastoor van de begijnen aldaar, en blijft hij later bekend als "den ouden Vader". Hij heeft een dertiental boeken geschreven, waarvan het eerste ten behoeve van de begijnen.

Verschillende namen van Lummense begijnen zijn in de archieven bewaard, o.a. was er een stichting voor het onderhoud van een begijn in Genebos, nu nog altijd "Begijnhof" geheten (Nrs 1636 tot 1689 van het kadaster =blauw omlijnd op het plan) gelegen dicht bij de oude pastorij.

Het kadasterplan in het gehucht Genenbos (Lummen) geeft nog steeds als plaatsnaam: 'begijnhof' weer, naast de Begijnhofstraat.

Foto's - Des Photos - Pictures

- Brans L.-Thiels C., Het Landje Lummen van voor 1203 tot 1792, gestencileerde uitgave, Lummen, 1968.