Kluis St-Janskerk-Tongeren

De kluis wordt vermeld in 1258: Grita quondam sancti Johannis reclusa. Het is niet duidelijk of we hier in de middeleeuwen met een echte kluis te doen hadden of eerder een reclusiorium. In de vijftiende eeuw was er blijkbaar een klooster van 'besloeten susteren' van de derde orde gevestigd. Vanaf 1604 woonden er grauwzusters in deze kluis. In 1730 wilden deze grauwzusters zich verenigen met de Tongerse klarissen. In 1734 besliste de magistraat in de voormalige kluis een weeshuis te vestigen.