1724: George II Lodewijk van Bergen

- 1728: Averbode bouwt pastorij van Batsheers (Heers)

- 1730-1740: eerste periode van bokkenrijders

- 1734: kasteel van Nieuwerkerken

- 1737: bouw van nieuw stadhuis te Tongeren

- 1742: Averbode bouwt pastorij te Zolder (Woutershof)

- 1739: Voor Voltaire wordt het te heet in Frankrijk.. Hij bezoekt Beringen.

- 1740-1748: Oostenrijkse successieoorlog (Oostenrijk spant samen met Holland en Engeland tegen Frankrijk)

vorige volgende