17de Eeuw

Algemene Informatie:

1597-1605: Overlast door muitende troepen van het leger van de aartshertogen, maar vooral door anti-Spaans gezinde Staatse troepen.

1609-1621: twaalfjarig bestand in de tachtigjarige oorlog

1609-1621: piek van heksenprocessen (onder aartshertogen Albrecht en Isabella)

1632: Loon onderging een krijgstocht van prins Frederik-Hendrik die in Brabant doordrong en dan door de Kempen terug trok.

1636: Jan van Weert met zijn Kroatische ruiters plundert, moordt en brandt in de regio.

1648: Vrede van Münster: Einde van de 80-jarige oorlog: Filips IV van Spanje slaagt er niet in de noordelijke Nederlanden te heroveren. Deze worden een Calvinistische republiek, het Zuiden wordt (blijft) Habsburgs, katholiek en monarchaal.

1648: Vrede van Westfalen (politiek uiteenvallen van het Heilig Roomse rijk)

1648-1654: Ten gevolge van het optreden van de Lorreinen werden in het Prins-Bisdom Luik 5.565 huizen in de as gelegd. 1648: slag op de Donderslagheide.

Ook de Condé, een van de succesrijkste Franse generaals liep over naar de Spanjaarden. Zijn troepen hielden lelijk huis in het Noorden van Frankrijk en in onze contreien.

1672-1678: Hollandse oorlog: Lodewijk XIV verklaarde de oorlog aan Holland. Turenne trok met een leger van 177.000 man door PB-Luik. Loon werd geplunderd.

1688-1697: Negenjarige oorlog (tussen Lodewijk XIV die de Rijn als Franse grens wilden en de geallieerden: Holland, Spanje, Engeland en de Duitse Keizer)

1693: 1ste slag bij Neerwinden (Fransen overwinnen Nederlands leger)

1581: Ernst van Beieren

 • 1600: pestepidemie in Riemst
 • 1600: Op de heide tussen Lommel en Postel vond de vermaarde veldslag plaats tussen de Staatse ritmeester Breauté en Gerard Abrahams in Spaanse dienst, z.g. "Lekkerbeetje".
 • 1600: Overlast door soldaten van Albrecht in Meldert (Lummen). Zo moesten ondermeer 28 vrachten hooi en stro en 155 halsters haver geleverd worden. Deze muiters bleven tot 1607 in de streek van DIEST.
 • 1601: Muiterij in het 600 man tellend garnizoen van Hamont met overvallen in de omgeving.
 • 1604: Het jaar 1604 was zeer onvruchtbaar, zodat hongersnood ontstond (vermeld in Neeroeteren).
 • 1604-1606: Borgloon wordt bezet door Spaanse troepen.
 • 1605: Stokkem wordt door een grote brand geteisterd; hierbij worden ook de kerk en het stadhuis vernield.
 • 1606: Spaans leger slaat aan het muiten wegens wanbetaling van soldij.
 • 1606: Heks wordt door Hollandse soldaten, de z.g. muiters van Terheyden, bezet.

1612: Ferdinand van Beieren

 • 1615: Start van een lange rij inkwartieringen en militaire opeisingen in Helchteren, die het gehele ancien régime voortduurden.
 • 1616: Heks (Heers) wordt beurtelings berzet door Hollandse en Spaanse troepen.
 • 1617: Heks heeft te lijden van verschillende epidemieën, vnl. dissenterie, veroorzaakt door de oorlogsgebeurtenissen.
 • 1619: Heel wat Spaanse soldaten worden gelegerd in Neerpelt, zodat vele burgers worden gedood, het dorp wordt verwoest en deels afgebrand.
 • 1619: (15 april) Bijna de hele stad Peer brandt af na een blikseminslag. Van dan af begint de verstening van de woningbouw in Peer. Na de brand wordt rond Peer een stevige muur gemetseld uit karelen met drie versterkte poorten
 • 1619: Doortocht van Hollanders in Wijchmaal met overlast.
 • 1621: 11.01: Spaanse ruiters vilen Eisden binnen en mishandelden de bewoners.
 • 1621: Na het einde van het Twaalfjarig Bestand in 1621 kent Neeroeteren een voortdurende doortocht van krijgsvolk
 • 1621-1622: In Meldert en omgeving krioelde het van de soldaten.
 • 1623: 23 inwoners van Hees (Bilzen) sterven aan een plaatselijke pestepidemie.
 • 1623: De verschrikkelijke pest kwam weer terug in Meldert (Lummen) en tegelijkertijd werd de bevolking geplaagd en geplunderd door voorbijtrekkende troepen, die geld en goederen opeisten in overvloed.
 • 1624: Militaire opeisingen en vernielingen van rondtrekkende bendes in Beverst-Bilzen.
 • 1624: Epidemiën in Maaseik.
 • 1625: 9 pachthoeven in de Daal te Zutendaal worden in de as gelegd.
 • 1625-35: Verscheide epidemies van pest en dysenterie treffen de streek van Overpelt en Neerpelt.
 • 1626: Schaugelt-belasting (op de huizen) in St-Truiden: de oorlogstoestanden zorgen voor deficitaire stadskassen.
 • 1629: Borgloon wordt bezet door de keizerlijke troepen onder generaal de Tilly.
 • 1630: Heks (Heers) heeft te lijden van verschillende epidemieën, vnl. dissenterie, veroorzaakt door de oorlogsgebeurtenissen.
 • 1630+34: de oogst mislukte in 1630 en in 1634 werd heel het Loonse land tot in Duitsland getroffen door een ziekte die de pest genoemd werd en zeer veel slachtoffers maakte.
 • 1631: Alken is slagveld van Hollands-Spaans treffen.
 • 1631: Epidemieën in Maaseik.
 • 1631-32 en -34: Rekem heeft zwaar te lijden door plunderingen, inkwartieringen en opeisingen van de verschillende legers (gezien haar ligging in de nabijheid van Maastricht).
 • 1632: 70 à 90 ‘huislieden’ uit Beringen, het land van Ham en Tessenderlo worden door graaf Salazar afgeslacht.
 • 1632: Loon onderging een krijgstocht van prins Frederik-Hendrik die in Brabant doordrong en dan door de Kempen terug trok.
 • 1632: Herman Otto van Styrum neemt bezit van Stokkem en Maaseik op bevel van prins Hendrik van Nassau.
 • 1632: Generaal Santa Cruz slaat zijn hoofdkwartier op in Neerharen (Lanaken). Bij de aansluitende verovering van Maastricht door Frederik-Hendrik van Nassau wordt het dorp verwoest.
 • 1632: Zware opeisingen en plunderingen in Riemst (verovering van Maastricht door Frederik-Hendrik van Nassau)
 • 1632: Rijkel (Borgloon) wordt geplunderd door Hollandse troepen.
 • 1634: in de zomer van 1634 maken epidemieën talrijke slachtoffers onder de bevolking van Maaseik.
 • 1634: Spanjaarden bezetten Maastricht. Zij rukken op langs de Maas en bezetten het kasteel van Leut. De Leutenaren worden zwaar belast.
 • 1635: Er ontstaat een brand bij de Bospoort in Maaseik die dit stadsgedeelte waarschijnlijk grote schade toebracht; een aantal huizen werd toen in steen heropgebouwd.
 • 1635: Wijer wordt overvallen door troepen van een Generaal Beck en beroofd van paarden, koeien en vele andere zaken (voor meer dan 1000 Gulden).
 • 1635-48: Het dorp Heks heeft te lijden van Kroatische en Franse troepen.
 • 1635: De streek rond Kessenich werd verwoest en geplunderd door de troepen van Jan van Weert.
 • 1636: (maart): Een bende Croaten, Polakken en Beierlanders kwamen over de Maas en hielden lelijk huis in Maaseik.
 • 1636: Jan van Weert valt met zijn Kroatische ruiters Opoeteren binnen, neemt één van de twee schansen in en plundert deze, waarbij verschillende doden vallen. Hij verblijft op het kasteel en zijn soldaten verkochten daar en elders beesten die ze geroofd hadden.
 • 1636: in maart nam Jan van Weert zijn intrek in het kasteel van Leut.
 • 1636: In november verspreiden de benden van Jan van Weert zich in de Kempen en vallen Bree aan, vanwaar ze echter worden teruggedreven; zij koelen hun wraak op de omliggende dorpen, waaronder Neeroeteren, waar zij plunderen en verwoesten.
 • 1636: De pest breekt uit in St-Huibrechts-Lille, mede als gevolg van de plunderingen en brandstichtingen van het leger van ruitergeneraal Jan van Weert.
 • 1636: Jan van Weert en zijn troepen voor richten 6.089 gulden schade aan in Gruitrode. Een groot deel van de veestapel ging verloren en er vielen verscheidene doden.
 • 1636: van Weert neemt Bilzen in en brandt het af (ook het klooster van de zusters van Catharinadal). De Kroaten plunderen Zutendaal. Borgloon wordt bezet.
 • 1636: Er zijn verwijzingen naar een brand op de schans van As in 1636. Allicht had dit ook te maken met de ruiters van Jan van Weert.
 • 1636: Horpmaal (Heers) wordt geplunderd door de soldaten van Jan van Weert; na hun vertrek breekt in het dorp een epidemie uit.
 • 1636: In Opheers (Heers) worden het dorp en de kerk door de ruiterbenden van Jan van Weert afgebrand.
 • 1636: Teistering van Wellen door de troepen van Jan van Weert.
 • 1636: Het Hof van Herckenrode in Kuttekoven (Borgloon) werd geplunderd en in brand gestoken door de troepen van Jan van Weert.
 • 1636: nieuwe veebelasting in St-Truiden: de oorlogstoestanden zorgen voor deficitaire stadskassen.
 • 1636: hoogtepunt van pestepidemie in Borgloon toen 231 sterfgevallen werden geteld, een belangrijk deel van de toenmalige bevolking.
 • 1636-40: Hessische troepen teisteren Overpelt.
 • 1636-37: tweede pestepidemie in Bilzen.
 • 1636: Heks (Heers) heeft te lijden van verschillende epidemieën, vnl. dissenterie, veroorzaakt door de oorlogsgebeurtenissen.
 • 1639: Doortocht van Hollanders in Wijchmaal met overlast.
 • 1640: Militaire opeisingen en vernielingen van rondtrekkende bendes in Beverst-Bilzen.
 • 1641: Op 28 januari 1641 steken Hessische ruiters tien huizen en negen schuren in brand in St-Huibrechts-Lille en overvallen ze driemaal de inwoners.
 • 1642: De oude schans in Zeelhem brandt volledig af. De burgemeestersrekeningen gaan verloren.
 • 1642: Hessische troepen trokken doorheen Hamont zodat de bevolking moest vluchten in de burcht van Grevenbroek.
 • 1642: Gruitrode wordt geplunderd door Spaanse troepen.
 • 1643: Op 19 en 20 oktober passeert het leger van de prins van Oranje in Wijchmaal, hetgeen aanzienlijke schade opleverde.
 • 1643: De Maas overstroomt Stokkem. In de omgeving verdrinken meer dan 500 personen.
 • 1644: in Beringen wordt de rust afgekocht van Hollandse troepen.
 • 1645-1715: Maunder-minimum: mini-ijstijd met zeer veel koude winters
 • 1646: De gemeente Ophoven (Kinrooi) had veel last van plunderende legerbenden.
 • 1646: De Lorreinen komen uit d eMaasstreek afgezakt naar Peer.
 • 1646: De Lorreinen plunderen en brandschatten Overpelt en houden er lelijk huis (tot 1654).
 • 1646: De schans van Helchteren ontsnapt aan een plundering door de Lorreinen, alhoewel slechts door 36 weerbare mannen verdedigd.
 • 1647: De schans Kwamol werd zonder succes belegerd door de Lorreinen.
 • 1648: Karel van Lorreinen kreeg zijn verloren hertogdom niet terug en blijft plunderend rondtrekken: verwoestte Borgloon, Bilzen, Hamont, Peer, Beringen (=”puinhoop”), Herk-de-Stad en plunderde Herkenrode, Munsterbilzen en de commanderij Oude Biesen.
 • 1648: Sint-Niklaesdag: een leger van “Huyslieden” wordt in de pan gehakt door Lorreinse benden (Donderslagse Heide, Meeuwen): 400 gesneuvelden, evenveel gewonden.
 • 1648: Bevolking van Peer wordt belast met opeisingen en inkwartieren van soldaten.
 • 1648-54: Doortocht van Lorreinen in Wijchmaal met overlast.
 • 1648-..:Behalve het afstaan van talrijke goederen kostte Lorreinse en Kroatische bendes + Spaanse soldaten Meldert 1000 gulden. Om daaraan te voldoen moest men een extra belasting heffen, die elke inwoner 5 gulden en 4 stuivers per bunder land kostte.
 • 1648: Er wordt weer door troepen geplunderd in St-Huibrechts-Lille.
 • 1648: 16 jonge mannen sterven in de strijd tegen de Lorreinen.
 • 1648: Hertog van Mansfeld verwoest de Damburg in Bocholt.
 • 1649: Spaans garnizoen dat zich op het kasteel van Leut gevestigd had, wordt verdreven door soldaten van de Verenigde Provinciën.
 • 1649: Kessenich te lijden van de Spanjaarden en Lorreinen die te Roermond en Stevensweert gelegerd waren.
 • 1649: Lorreien plunderen de Zutendaalse bevolking. De schansen, de kerk en de pastorie worden geplunderd.
 • 1649: In Montenaken werden 900 huyslieden die zich op het kerkhof verscholen hadden, gedood door Lorreinen.
 • 1648-1654: Rosmeer (Bilzen) heeft last van de troepen van Karel IV, hertog van Lorreinen.
 • 1649: Op 30.11 vlucht pastoor Arnold Van de Venne met een deel van zijn parochianen naar de Dorpsschans vanwaar hij ziet hoe Lorreinse soldaten en rovers inwoners meesleuren, geselen, kwelen en vrouwen de klederen uittrekken en ze naakt achterlaten.

1650: Maximiliaan Hendrik van Beieren

 • 1650-1651: vooral in deze twee jaren waren de schansen het doelwit van de Lorreinen.
 • 1650: Lorreinen bezetten de schans van Mellaar en maken van daaruit de buurt onveilig.
 • 1650: Lorreinen en anderen kwamen terug naar Meldert en het kostte de gemeente weer honderden guldens en de levering van talrijke goederen om deze bandieten tevreden te stellen.
 • 1650: Bij de schans Kwamol in Ham werd een aanval van de Lorreinen afgekocht door levering van hespen, eieren, boter, brandewijn, boekweit, koren, een kalf, een schaap en rundvlees.
 • 1650: De Lorreinen vallen Opoeteren opnieuw binnen; de schans van Dorne wordt geplunderd en beroofd van vee, granen en meubelen.
 • 1650: De Lorreinen overvallen Boorsem en bezetten de pastorie. 9 huizen worden plat gebrand. In Kotem sloegen ze de beesten aan.
 • 1650: De Lorreinen logeren 7 nachten in Opoeteren met niet minder dan 7 regimenten. Drie huizen werden in de as gelegd.
 • 1650-1651: Opglabbeek kreeg verschillende malen bezoek van vreemde troepen, vooral Lorreinen. Tientallen huizen werden in brand gestoken en meerdere burgers gedood.
 • 1650: Een inwoner van Hechtel werd op de schans dodelijk gewond door een vuurschot gelost door Lorreinse soldaten, die waarschijnlijk tevens geld opeisten van de bevolking.
 • 1651: Rond de Paastijd werd de kerk van Eksel bestormd en geplunderd door Lorreinen. Een poging om de kerk in brand te steken lukte slechts gedeeltelijk.
 • 1651: Een maand later kwamen ze terug en richtten hun woede op de schansen die ze grondig leeg roofden. In het centrum van Eksel werden veel huizen zwaar beschadigd of in brand gestoken.
 • 1651: Op 12 april 1651 steken Lorreinse troepen de toren van de parochiekerk van St-Huibrechts-Lille in brand, waar vele inwoners een toevluchtsoord hadden gevonden. Om aan de vlammen te ontsnappen, sprongen verscheidene vluchtelingen van de toren en vielen te pletter.
 • 1651: De dorpsschans in Genk wordt door de Lorreinen afgestookt, de brug incluis.
 • 1651: Lorreinen vallen op Goede Vrijdag Opglabbeek binnen en houden flink huis op de schans waarbij alle bezittingen verloren gaan (16 huisjes worden in brand gestoken).
 • 1651: De Lorreinen komen voor 2 nachten terug naar Opoeteren en richten voor meer dan 50.000 gulden schade aan.
 • 1651: Lorreinse troepen maken zich meester van het Monnikenhof in Heers.
 • 1651: De brand van 1651 in Maaseik ontstaat in de Bosstraat en vernielt een 100-tal huizen.
 • 1652: In de winter van gaan de troepen van Karel van Lotharingen aan het muiten. Gruitrode heeft zwaar te lijden. De Lorreinse troepen roven daar en in het naburige Opsolt 40 huizen leeg en richtten voor ca. 100 gulden schade aan, de commanderij wordt ingenomen en waarschijnlijk geplunderd. Pas twee jaar later werd het kasteel door Duitse hulptroepen ontzet.
 • 1652: Onder Bassempierre komen de Lorreinen opnieuw op bezoek in Boorsem. Ze hadden de drossaard van Mechelen in Uikhoven gevangen gezet. Ze slaan op de vlucht wanneer de gouverneur van Maastricht ruiters stuurt.
 • 1653: Militaire opeisingen en vernielingen van rondtrekkende bendes (hertog van Lorreinen) in Beverst-Bilzen.
 • 1653: Maaseik heeft te lijden van de troepen van Karel van Lorreinen.
 • 1653: De Condé met Lorreinse huurtroepen was bondgenoot van Spanje. Zijn Franse tegenstrever was Turenne. Zij bekampten elkaar maar steeds betaalden de burgers het gelag.
 • 1653: Lorreinse troepen onder de Condé verslaan huyslieden en roven er op los. Loon, Bilsen, Herck, Peer, Hamont en Beringen worden afgebrand.
 • 1653: Alden Biesen wordt ingenomen en afgebrand.
 • 1654: Bevolking van Peer en Kleine-Brogel worden belast met opeisingen en inkwartieren van soldaten. Inwoners van Peer vluchten naar de meierij 'S Hertogenbosch.
 • 1654: Peer wordt door de Lorreinen, Condese en Spaanse troepen geplunderd en in brand gestoken; daarbij blijven de parochieregisters in de sacristie in de brand. Slechts een veertigtal huizen worden niet afgebrand.
 • 1654: Wanneer de Lorreinse troepen van Condé te Peer waren ingekwartierd, heeft Kleine-Brogel te lijden van de opeisingen van die huurlingen. Onder meer de pastorie wordt geplunderd.
 • 1654: Er wordt weer door troepen geplunderd in St-Huibrechts-Lille.
 • 1654: Troepen van Lorrein Condé trekken plunderend rond. Beringen wordt zwaar geplunderd (beschreven in recesboek 1654)
 • 1654: Lorreinse troepen plunderen Bilzen. Borgloon wordt belegerd door de hertog van Lorreinen; de stad wordt ingenomen en geplunderd. De negen begijnhof huizen worden tijdens het beleg platgebrand.
 • 1654: De Lorreinen vallen Neerpelt binnen.
 • 1654: De stadsversterkingen van Hamont werden totaal vernield door troepen van de hertog van Lotharingen. Brand verwoestte grote delen van het centrum van Hamont.
 • 1654: Lorreinen legeren in Wellen.
 • 1654: In Horpmaal (Heers) richten de Lorreinse troepen zware schade aan.
 • 1654: Na de ontbinding van deze troepen keert de rust in de streek terug.
 • 1654: Lorreinen bezetten het 'huys' (commanderij te Gruitrode) een laatste maal.
 • 1657: Plundering van Wellen en Abswellen door Lorreinse troepen, waarbij verschillende huizen in brand werden gestoken, evenals de pastorie.
 • 1663: De laatste Lorreinen worden voor goed verslagen door Duitse en Franse troepen.
 • 1660: Rotem (Dilsen-Stokkem) had last van overstromingen van de Maas.
 • 1668: Er woedt een epidemie in Ulbeek (Wellen).
 • 1669: Het ‘bondergeld’ nieuwe belasting op gronden in St-Truiden: de oorlogstoestanden zorgen voor deficitaire stadskassen.
 • 1669: Van september tot november overlijden 71 personen aan dysenterie in Peer.
 • ca.1670: Tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV heeft het Gutschoven (Heers) te lijden van militaire opeisingen.
 • 1672-78; Tijdens de Hollandse Oorlog wordt er in Wijchmaal (Peer) veel schade geleden, waardoor het aantal schatheffingen steeg.
 • 1672-78: Lommel had veel te verduren van militaire opeisingen en inkwartieringen.
 • 1672-79: Tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV had Herderen (Riemst) te lijden van militaire inkwartieringen en opeisingen.
 • 1672: Enkele duizenden soldaten verblijven in de stad Peer.
 • 1672: Op bevel van Lodewijk XIV bouwt Vauban rondom de oude vesting van Maaseik (bezet door 20.000 man) een volledig nieuwe vesting;
 • 1672: Neeroeteren heeft te lijden van kampementen van Franse troepen, die de oogst verwoesten.
 • 1672-74-75: Lauw (Tongeren) heeft te lijden van kampementen van de troepen van Lodewijk XIV.
 • 1672-1673: Tijdens de winter wordt in gans Loon geplunderd of gedreigd met geweld. In Alken worden meerdere hoeven afgebrand.
 • 1673: Franse troepen (Lodewijk XIV) bezetten Tongeren (versterkingen worden afgebroken) en belegeren Maastricht.
 • 1673: Plundering en brandstichting gebeurt ook door de Franse troepen van de graaf van Duras, bij het beleg van Maastricht door Lodewijk XIV.
 • 1673: Na de inname van Maastricht worden alle Tongerse stadspoorten opgeblazen, en de wallen tussen de Steender- en Kruispoort worden gesloopt; alleen de Moerenpoort blijft overeind.
 • 1673: Na het beleg van Maastricht verwoesten de Franse troepen Bilzen.
 • 1673: Kuttekoven (Borgloon) had erg te lijden onder de opeisingen van Franse en Hollandse legerbenden. Teistering van Wellen.
 • 1673: Er heerst weer een besmettelijke ziekte die talrijke slachtoffers maakt.
 • 1673-1676: Militaire opeisingen en vernielingen in Riemst (inname Maastricht door Lodewijk XIV)
 • 1673: Duitse troepen nestelen zich op het kasteel van Leut.
 • 1674: Duitse troepen stellen Peer onder contributie, daarna doen dat Franse legers.
 • 1675: De Franse troepen krijgen de overhand en trekken in juni door Tongeren en St-Truiden met een lange rij aan brandstichtingen.
 • 1675: In 1675 ligt de graaf van Nassau met zijn krijgsvolk te Peer.
 • 1675: Bezetting van Borgloon door het Franse garnizoen van Maastricht, tot aan de Vrede van Nijmegen in 1678.
 • 1675: Franse troepen nemen de burcht van Stokkem in.
 • 1675: Bij het vertrek van de Fransen uit Maaseik worden de eerder gebouwde versterkingen ontmanteld, en worden de stadspoorten en gedeelten van de wallen opgeblazen.
 • 1675: Spaanse troepen en het Prinsenleger vestigen zich bij de Herenterschans.
 • 1675: Doortocht van Spanjaarden in Wijchmaal met overlast.
 • 1675-1681: Franse troepen bezetten Hasselt, nadien Hollandse. Deze blijven 6 jaar in Hasselt en vernietigen poorten, torens en muren bij hun vertrek.
 • 1675: Hollandse troepen slaan hun tenten op nabij de Dorpsschans in Genk. De gemeente betaalt 22 gulden als sauvegarde voor bescherming tegen plundering.
 • 1675: De vesting St-Truiden wordt door Lodewijk XIV ontmanteld: de poorten worden opgeblazen, en de ommuring verdwijnt geleidelijk; de enige restanten zijn de onderbouw der Brustempoort, en een gedeelte der stadswal in de kloostertuin der minderbroeders
 • 1675: Franse legers breken een deel van de wallen rond Bilzen af.
 • 1675: De kerk en de schans van Tongerlo (Bree) werden door Franse soldaten geplunderd.
 • 1675: Het kasteel van Stokkem wordt bezet door Franse soldaten.
 • 1675: Zware overlast in Meldert (Lummen) van toepen uit het Noorden, maar ook van Spaanse en Duitse soldaten zodat de bevolking vluchtte naar Diest.
 • 1676: De graaf van Nassau (gouverneur van Hasselt) eiste van Rekem een bijdrage voor de belegering van Maastricht. Wanneer deze niet akkoord gingen stuurde hij een leger van 6000 man.
 • Het paanhuis van de graaf in Uikhoven en de windmolen te Boorsem werden verwoest. In Boorsem werden 8 huizen afgebrand en 12 inwoners gevangen genomen.
 • 1676: Meldert werd uitgehongerd door troepen van de Prins van Oranje (gelegerd in Hasselt).
 • 1674-77: Rekem heeft zwaar te lijden door plunderingen, inkwartieringen en opeisingen van de verschillende legers (gezien haar ligging in de nabijheid van Maastricht).
 • 1675-79: Elen (Dilsen-Stokkem) had veel te lijden van doortrekkende legerbenden.
 • eind 17E: Batsheers wordt geplunderd door Franse troepen tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV.
 • 1676: De laatste resten van de wallen en Franse versterkingen van Maaseik worden volledig opgeruimd door het Hollandse regiment Keppel.
 • 1676: Een epidemie maakte meer dan 150 slachtoffers in Stokkem.
 • 1676: Buikloop in St-Huibrechts-Lille. Er woedt een epidemie in Ulbeek (Wellen).
 • 1676: Heks wordt geplunderd door Hollandse en Franse soldaten.
 • 1676: Heks (Heers) heeft te lijden van verschillende epidemieën, vnl. dissenterie, veroorzaakt door de oorlogsgebeurtenissen.
 • 1676-77: Horpmaal (Heers) wordt geplunderd.
 • 1676: Alle resterende wallen in Tongeren worden afgebroken.
 • 1677: Tijdens de bezetting van de stad Maaseik door de troepen van keizer Leopold I wordt een begin gemaakt met het herstel van de oude omwalling.
 • 1677: Kolonel Spaen, met zijn troepen gelegerd te Maaseik, probeert Stokkem te veroveren, maar mislukt.
 • 1677: Vechmaal (Heers) en Vlijtingen (Riemst) hebben te lijden van plunderende troepen.
 • 1677: Uikhoven (Maasmechelen) heeft te lijden van militaire inkwartieringen.
 • 1677: Brandenburgers bezetten het kasteel van Leut.
 • 1677: nacht van 28 op 29 augustus Tongeren wordt volledig afgebrand op bevel van graaf de Calvo, de Franse gouverneur van Maastricht; de brand verwoest de St.-Niklaaskerk, de kloosters van Jezuïeten (gesticht 1638) en Celestijnen (gesticht 1640), het stadhuis, de hallen en meer den 500 huizen; de O.L.-Vrouwekerk is zwaar beschadigd. Het duurt tot 1830 eer de stad uit de as herrees.
 • 1677-78: Inname en inkwartieringen door vreemde troepen brachten heel wat schade toe in Hamont.
 • 1677-78: Jan SNEYERS uit Meldert werd te HASSELT in hechtenis. De Fransen namen Jan AERTS en Peter MARIËN mee als gijzelaars en pas later vrij gelaten nadat de gemeente een losgeld van meer dan 1000 gulden had betaald. Daarenboven moesten de inwoners zware belastingen betalen en de gemeentekas werd nog eens 3049 gulden lichter gemaakt.
 • 1678-79: Er wordt een detachement Franse troepen ingekwartierd in het Monnikenhof (Heks-Heers).
 • 1678: Franse troepen van Lodewijk XIV nemen de burcht van Stokkem in en verlaten de burcht na hem te hebben ontmanteld.
 • 1678: Genoelselderen heeft te lijden van plunderende Franse troepen.
 • 1678: Franse troepen verlaten Bilzen waarbij deel van de stad afbrandt.
 • 1678: Kuttekoven (Borgloon) had erg te lijden onder de opeisingen van Franse en Hollandse legerbenden.
 • 1681: Stokkem valt in handen van Duitse troepen, die het kasteel opnieuw versterken.
 • 1681: Hollandse troepen zijn gelegerd in Peer.
 • 1684: De brand van 1684 was de hevigste die de stad Maaseik teisterde. Hij ontstond op 6 mei in de smidse van Maurits Carpentier bij de wal aan de Hepperpoort. Bijna één derde der woningen in de stad wordt in de as gelegd.
 • 1686: het ‘venstergeld’: nieuwe belasting in St-Truiden: de oorlogstoestanden zorgen voor deficitaire stadskassen.

1688 Johan X Lodewijk van Elderen

 • 1688: Gedurende de Negenjarige Oorlog (1688-1697) wordt Rijkel (Borgloon)verschillende keren door vreemde troepen bezet en de kerk wordt geplunderd.
 • 1688-97: Lommel had veel te verduren van militaire opeisingen en inkwartieringen. Hollandse troepen legeren in Peer.
 • 1688-97: Tijdens de Negenjarige Oorlog werd Rutten (Tongeren) herhaaldelijk door doortrekkende troepen geplunderd en verwoest.
 • 1690: Vreemde troepen begonnen weer te verschijnen in onze streken. Zij eisten allerlei leveringen van de gemeente en de bevolking (o.a. in Meldert).
 • 1691: 24 inwoners van Wijer doen aangifte van 3197 gulden schade aangericht door de troepen van ene zekere Hertog.
 • 1691: Inkwartieringen van vreemde legers berokkenden overlast in Bilzen.
 • 1691: Bezetting van Borgloon door Franse troepen. Hoepertingen (Borgloon) heeft zwaar te lijden van oorlogsverrichtingen.
 • 1691-92: Heers heeft zwaar te lijden van militaire opeisingen.
 • 1691-94: Lauw (Tongeren) heeft te lijden van kampementen van de troepen van Lodewijk XIV.
 • 1692: Franse dragonders plunderen Bilzen.
 • 1693: Doortocht van Fransen in Wijchmaal met overlast.
 • 1693: De Terboekterschans in Genk wordt door Franse huurlingen omsingeld en bezet.
 • 1693: In Heks worden dorp en kerk geplunderd door Franse troepen. Het heeft te lijden van verschillende epidemieën, vnl. dissenterie, veroorzaakt door de oorlogsgebeurtenissen.
 • 1693: Horpmaal (Heers) wordt bezet waarna een epidemie uitbreekt. De sterfgevallen, die gewoonlijk zes tot negen per jaar bedragen, stijgen tot 20.
 • 1693: In Vechmaal plunderen Franse troepen het dorp en de kerk. Na hun vertrek heerst er dysenterie onder de inwoners.
 • 1693: De inwoners van Neeroeteren moeten aan de Fransen een krijgsbelasting betalen van 1800 gulden.
 • 1693: Inkwartieringen en leveringen bezorgen overlast in St-Huibrechts-Lille.

1694: Jozef Clemens van Beieren

 • 1694: Inkwartieringen van vreemde legers berokkenden overlast in Bilzen.
 • 1694: Plunderende Franse troepen breken in Heks (Heers) 22 huizen af om het hout van de timmer als brandstof te gebruiken; de inwoners van Heks, Vechmaal en St.-Pieters-Heurne verschansen zich met hun vee in het Monnikenhof en slagen erin de plunderaars af te weren; de hele oogst wordt geroofd.
 • 1694: Gedurende de Negenjarige Oorlog (1694) worden dorp en kerk van Piringen (Tongeren) geplunderd en gedeeltelijk verwoest.
 • 1697: Dragonders van Hesse en Slippenbach roven al het graan van de ingezetenen van Wijer.
 • 1697: De cavalerie van de Verenigde Provinciën legert in Geldenaken; verschillende regimenten onder generaal graaf d'Althone plunderen en verwoesten op 8 oktober Klein-Gelmen (Heers).