Het Prinsbisdom Luik: 1366-1794

Historisch overzicht met de Luikse Prinsbisschoppen

Loonse (Miserie-)kroniek

Dia-samenvatting

Loon/Luik op kaart

Navolgende benadering van de Loonse geschiedenis heeft helemaal niet de bedoeling om volledig te zijn. Het is eerder de bedoeling het verleden te proeven via nog aanwezige gebouwen, sites en relicten. Vandaar de vele links en foto's. Er is veel verdwenen maar de geschiedenis spreekt nog steeds doorheen het bouwkundig erfgoed!