1565: Gerard van Groesbeek

  • 1566-1567: Beeldenstorm (Bevolking reageert zijn ongenoegen op de Spaanse overheerser af op de clerus)
  • 1567: Protestanten trekken door de streek
  • 1567: PB laat oproerige stad Hasselt belegeren (met hevig kanonvuur)
  • 1569: stermolen te Eksel (octrooi verleend door PB)
  • 1568-1648: Tachtigjarige oorlog tussen Nederlanden en Spanje.
  • 1568: Willem van Oranje trekt door Loon om in Brussel de Spaanse troepen van hertog Alva te bestrijden.
  • 1570: Filips II publiceerde de ‘Carolina’ een overzicht van wereldlijk strafrecht met passages over heksenvervolging.
  • 1572: PB laat landelijke militie oprichten onder leidersschap van de drossaard (voor alle mannen tussen 21 en 60 jaar = "huislieden").
  • 1609-1621: twaalfjarig bestand
  • 1566- 1574: Vloot van Geuzen versloeg Spaanse armada. Met de term geuzen werden aanvankelijk Nederlandse edelen, tegenstanders van de Spaanse koning Filips II aangeduid. Willem van der Marck werd de 2de admiraal. Hij werd door Willem van Oranje ontslaan na de moord op de martelaren van Gorcum.

De oorlog sleept 80 jaar aan met veel plunderingen, rondtrekkende legers en benden. De strijd blijft uiteindelijk onbeslecht.

1581-1723: Beierse prins bisschoppen:

- De stedelijke macht ging volledig teloor ten voordele van het centrale gezag.

- Vorstelijke ordonnanties beknotten de macht van de ambachten.

Dietse taal werd verwaarloosd door de Luikse regering > volksvreemde regering > Anti-Luikse stemming en grotere samenhorigheid tussen de Dietse steden.

“De gevolgen van de langdurige Beierse regering waren de uitdoving van de gemeentelijke politieke geest, lange nasleep van militaire rampen en financiële malaise, verwaarlozing van een land dat slechts voor uitbuiting in aanmerking kwam.”

“De gedachte om los van Luik het eigen lot in handen te nemen heeft eeuwenlang het land van Loon in spanning gehouden. Het gebrek aan organisatie, middelen en vooral culturele en politieke ontvoogding hebben de bevolking echter van daadwerkelijke actie onthouden.”

1532-1667 (1725): eerste en laatst gekende heksenproces, met piek in 1611-1620.

vorige volgende