Metselaarstekens

Metselaarstekens, Metseltekens, des Signes Magiques en Maçonnerie, Tudor Brickwork / Diaper Patterning

BE / NL

 • 1939 - Reydon, Huismerken, A. Rutgers, Naarden, 1939

 • 1941 - André Cauvin, Le Lion de Flandre, Les Runes, pag 271-284, juin 1941

 • 1941 - Joseph Desitter, Les signes symboliques des maison rustiques, Le Lion de la Flandre, 1941

 • 1941 - Ir W.F. Van Heemskerck-Düker en ir. H.J. Van Houten, Zinnebeelden in Nederland, Hamer, Den Haag, 1941

 • 1941 - Eeuwig Levende Teekens, tentoonstelling Volksche Zinnebeelden, De Hamer, Den Haag, 1941

 • 1957 - W.H.Th.Knippenberg, Hagelkruisen, broodbedeling, processies

 • 1963 - J.H.Kruizinga, Ornamenten van huis en hof, Deel 1, pag. 78-87, C.A.J. van Dishoeck, Bussum, NL, 1963.

 • 1964 - Bert Bijnens, Typische Huismerken, Zuid-of Frans-Vlaanderen, Heembibliotheek Bachten de Kupe nr. 2, pag. 165-166, 1964.

 • 1969 - Frans Nackaerts, Het kruis als huisbescherming in: Ons Heem, jg.22, nr. 1, 1968 en jg23, nr. 11, 1969.

 • 1972 - M. Dewulf, Oudheidkundige kring Land van Waas boekdeel 75 afl. 1+2, 1972

 • 1973 - P.J.Brand, Runetekens, metselaarstekens of vlakversiering in: De Vier ambachten, jb 1972-1973, pag. 133-136, Hulst-Zeeland.

 • 1973 - Bert Bijnens, Metselaarstekens en runen in Frans-Vlaanderen en de Westhoek in: Frans-Vlaams Jaarboekje, Koksijde, 1973.

 • 1973 - Meuret et Noailles, Signes en briques vitrifiés sur les constructions de la Thiérache, 1973

 • 1977 - W.H.Th. Knippenberg, Oude rechtstekens in bakstenen kerkmuren in: Brabantse Oudheden, pag. 241-258, 1977.

 • 1979 - Leo Daemen: Stenen raadsels op ten Eikenen, HBvL dd. 26.05.1979.

 • 1982 - Mathieu Driessen, Metselaarstekens, CIRG-Zaragoza, 1982.

 • 1982 - Mathieu Driessen, Marques Magiques de Maçons, 1982.

 • 1982 - Mathieu Driessen, Donder en bliksem (niet gepubliceerd)

 • 1982 - Luc-Emile Bouche-Florin & Bruno Girault, Maisons et Gens de Flandre, USHA, Aurillac, 1982.

 • 1982 - W.H.Th. Knippenberg, Ingemetselde tekens in de buitenmuren van oude kerken en kastelen, Monumenten jg 3, nr.11-12, pg. 4-11, nov-dec. 1982.

 • 1983 - Bogaers, Weer een steen met een probleem (Steenmerk), Brabants Heem 35 pag. 42-51, 1983

 • 1983 - Mathieu Driessen, Metselaarssymbolen door de Nederlanden, 1983.

 • 1983 - J.Swinnen, Gemetselde tekens in de kerktoren van Olmen in: Olmense Heemkundige kring, ’t Schreneel 1, pag 4-10, 1983.

 • 1983 - W. Johnson, Metselaarstekens op de St-Lambertuskerk te Ekeren in: Heemkring Ekeren, Jaarboek 1, pag. 117-125, 1983.

 • 1985 - W. Johnson, Metselaarstekens in de provincie Antwerpen, een werkhypothese in: Volkskunde, pag. 231-253, 1985.

 • 1986 - A.H.Houben, Tekens van recht en de heraldiek, Brabantse Leeuw, 2, pag. 105-108, 1986.

 • 1986 - Mathieu Driessen, Metselaarstekens of Metselaarssymbolen, 1986

 • 1986 - Mathieu Driessen, Vergelijkende studie: Metselaarstekens, Steenhouwersmerken, Huismerken, en hun eventueel verband met runetekens,1986.

 • 1987 - Maurits van Rooijen, Op gevels geschreven, Shell Nederland BV., 1987.

 • 1989 - Herman Strijbos, Tekens van tegenspraak, Een inventarisatie van oude tekens op gevels in de Zuidelijke Nederlanden in: Brabants Heem, 1989.

 • 1990 - P. Bemindt, Tekens op de toren in H.K.Rijkevorsel, jaarboek 1990, p.134.

 • 1990 - Revue Yser-Houck, n°06-1990, Les signes des maçons

 • 1993 - H.H.M.Strijbos, Metseltekens in: Restauratievademecum, Praktijkboek instandhouding Monumenten, RV-blad 01-1 tot 18, Sdu Uitgevers bv, Zeist, 1993.

 • 1993 - Swinnen, Gemetselde tekens in de kerk van Olmen, heemkundig tijdschrift 't Schreneel nr. 1, 1993.

 • 1993 - Albert Deveyer, Les Runes en Flandre, Yser Houck nr18, 1993

 • 1993 - Paul De Brabandere, Geveltekens en gevelversieringen aan Kortrijkse Gebouwen, De Leiegouw 1993-1, pag 23-32, 1993.

 • 1994 - M.Driessen, de Cannaertshoeve in Stevoort in: Volkskundige berichten, Limburgs Volkskundig Genootschap, jrg 6 nr 4. pag 1-11., 1994.

 • 1996 - Geert Hoornaert, Over metseltekens en andere symboolgeladen tekens, verzamelde artikels uit Rollarius-Historia Flandriensis, 1996.

 • 1997 - Geert Hoornaert, Metseltekens in West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk, Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen 35, 1997.

 • 1997 - Geert Hoornaert, Metseltekens in West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk, Kortrijk, 1997.

 • 1999 - Mathieu Driessen, Franc-Maconnerie et signes de maçons, 1999.

 • 2000 - Bert Bijnens, Metselaarstekens en runen in Frans-Vlaanderen en de Westhoek in: Bachten de kupe, heemtijdschrift, 42 jg nr. 1, pag. 12-21, jan-feb-maart 2000.

 • 2000 - Ed Peeters, Wat zijn dat voor tekens?, Runetekens, betekenis en raadselen, Zonneblusser, 2000

 • 2000 - Encyclopédia Brittanica, Bricks

 • 2000 - Hesbaye Liégois, ?, pag. 122-124

 • 2002 - Kathleen Dignef, St-Truiden: een zoektocht naar symbolen, Wandelen langs symbolen, pag 79-80, Open Monumentendag Vlaanderen, 2002.

 • 2002 - Lut Vanoverberghe, Metseltekens, gevelankers en merktekens: allemaal symbolen, artikel in: 't Meiboompje 4/2002 - 19de jrg., Heemkundige Kring, Gullegem, 2002.

 • 2003 - W. Johnson, Metselaarstekens op laat- gotische parochiekerken in het Noorden van de provincie Antwerpen in: Heemkring Ekeren, Jaarboek 21, 2003.

 • 2003 - James W.P.Campbell, Baksteen, geschiedenis-architectuur-technieken, pag. 138-141, 228-231,Lannoo, 2003.

 • 2004 - Robert Field, Geometric Patterns from Tiles & Brickwork, Tarquin Publications, Stadbroke, 2004

 • 2004 - Joost Oostvogels, Metselaarstekens op de St-Quirinuskerk te Vlimmeren in: Jaarboek Heemkundige kring de Vlierbes, jg.26, pag. 95-104, 2004.

 • 2004 - Serge Migom, Van Klei tot kerk, Baksteengotiek in de Kempen, Erfgoedgids, Dienst Cultureel Erfgoed Antwerpen, pag. 15, 2004.

 • 2004 - Katrijn D'hamers, Het hart als populair symbool, Mores 5, pag 19-23, 2004.

 • 2004 - Smith, The late madieval bricks and brickwork of London Wall in St Alphage Garden, Ec2, London Archaeologist Autumn, 2004

 • 2004 - Monique Teneur-Van Daele, Patrimoine Rural et Métiers Traditionels du Nord de la France, La Renaissance du Livre, Tournai, 2004.

 • 2005 - Albert Deveyer, Les Runes, Revue Yser Houck nr 56, pag. 5-9, 2005

 • 2006 - Diversen, Les églises fortifiées de la Thiérache, Chamina, Clermont-Ferrand, 2006

 • 2008 - Barbara Perlich, Medieval Brick Architecture in Flanders and Northern Europe: The Question of the Cistercian Origin, Jaarboek abdijmuseum Ter Duinen 1138, pag 9-18, Academiapress, Koksijde, 2008.

 • 2008 - Karel Emmens, Medieval Brick Architecture in Flanders and Northern Europe: The Question of the Cistercian Origin, Jaarboek abdijmuseum Ter Duinen 1138, pag 99-100, Academiapress, Koksijde, 2008.

 • 2008 - Thomas Wets, Medieval Brick Architecture in Flanders and Northern Europe: The Question of the Cistercian Origin, Jaarboek abdijmuseum Ter Duinen 1138, pag. 149, Academiapress, Koksijde, 2008.

 • 2008 - Walter van Zijderveld, Het metselteken in de Lexmondse kerk, Lek en Huibert Kroniek, VHLHB, Jg 2008 nr 1, 2008.

 • 2009 - Geheimzinnige muurtekens in Grote kerk, Dordrecht, publicatie?

 • 2009 - L. Hameeuw, De Gevelkapellen van Moorslede en Slypskapelle, heemkundige kring Moorslede,

 • 2009 - Tony Oost en Evy Van de Voorde, In vuur en vlam, Omgaan met baksteenerfgoed in Vlaanderen, Baksteencongres 17-18.04.2009, Jaarboek voor Geschiedenis en Volkskunde: monografie 1, 2009.

 • 2009 - New England, Building history/the evolution of building technology, 2009

 • 2010 - New Jersey, Patterned Brick houses, publicatie?

 • 2010 - Marc Robben, Metseltekens, van decoratie naar symbool en terug in: Heemkunde Limburg, tijdschrift voor lokale geschiedenis en erfgoed in nrs: 2010/2 en 2010/3.

 • 2011 - Meuret, Note sur l'église fortifiée de Saint-Algis, pag. 98-111, Essai d'application de la statistique à l'Archeologie, 2011

 • 2011 - Ben Veldstra, Metseltekens in oude muren, Decoraties of stenen bezweringen?, Schouwen Duivelland, 2011

 • 2011 - Marc Robben, Magische metseltekens, Oud Hoorn, kwartaalblad 4/2011, pag. 180-182, Vereniging Oud Hoorn, Oud Hoorn (NL), 2011.

 • 2013 - Marc Robben, Tekens van bij-geloof op gebouwen, deel 1: metselaarstekens, Kiosk 75, dec. 2013, jg. 19, nr.4, pag. 37-42, Heemkunde Beringen, 2013.

 • 2014 - Marc Robben, Tekens van bij-geloof op gebouwen, deel 2: de smid, muurankers met smidstekens, Kiosk 76, mei 2014, jg. 20, nr.1, pag. 25-32, Heemkunde Beringen, 2014.

 • 2014 - Jan Gerits, Sacramentsplaten: een minder bekend volksdevotioneel erfgoed, Heemkunde Limburg, tijdschrift voor lokale geschiedenis en erfgoed in nr: 2014/2 pag. 1-8.

 • 2015 - Marius Bruijn, Magische tekens op de Bavo, Middeleeuwse Metseltekens in Haarlem, publicatie?

 • 2019 - Ben Veldstraat, De Middeleeuwse Metseltekens van Nederland, eigen uitgave, 2019.

 • 2021 - Rudy Dillen, Metselaarstekens, boodschappen uit het verleden, Herentaldum, nr. 11, 2021/3, Herentalse kring voor geschiedenis en heemkunde VZW, 2021.

 • 2021 - Marc Robben, Magische Gebouwbescherming, Tussen magie en decoratie, Robben, Paal, 2021.

FR

 • 1941 - Jozeph Dezitter, Les signes symboliques des maison rustiques in: Le Lion de Flandre, dec. 1941.

 • 1973 - J-P. Meuret en H.Noaillles, Signes en briques vitrifiés sur les constructions de la Thiérache, extrait de 'La Thiérache', numéro spécial 1873-1973, ex. no. 1221, p 123-159, 1973.

 • 1978 - Hervé Pillipetti | Janine Trotereau, Symboles et pratiques rituelles dans la maison paysanne traditionelle, Paris, ed. Berger Levrault, 1978

 • 1981 - Josiane Sartre, Chateaux 'brique et pierre' en France, Nouvelles Editions Latinnes, paris, 1981.

 • 1982 - M.A.W. Driessen, Les Marques Magiques de Maçons, extrait de: Acte du colloque international de Glyptographie de Saragosse, CIRG, pag 448-457, 1982.

 • 2002 - Jacques Moulin, Quand les châteaux étaient peints, Bulletin du Centre de Recherche du Château de Versailles, 2002 (http://crcv.revues.org/index1692.html)

GB

 • 2004 - Robert Field, Geometric Patterns froms tiles & Brickwork, Fuller-Davies Ltd., Ipswich, 2004.

 • 1983 - Nathaniel Lloyd, A history of English Brickwork, The Estate of Nathaniel Lloyd, England,1983

 • 2002 - Jonathan Foyle, Some examples of external coloration on English Brick buildings, c. 1500-1650, Bulletin du centre de recherche du château de Versailles, 2002 (http://crcv.revues.org/index125.html)