1345: Engelbert III van der Mark

  • bevorderd tot aartsbisschop van Keulen 1363-1369
  • Schonk Rummen aan Hendrik van Diest
  • 1350: Bouw van de Stalse molen
  • 1365: vermelding Curtim-Curiam 'Wermerbosch' (Kortessem)