1419: Johan VIII van Heinsberg

  • De ontwikkeling van het kanon (midden 15de eeuw) maakt een einde aan de middeleeuwen. Tussen 1470 en 1520 loopt het tijdperk van de geharnaste ridders ten einde. Oorlog geraakt meer georganiseerd, minder van man tot man, of heerlijkheid tegen heerlijkheid (al dan niet gegroepeerd in opdracht van de leenheer).
  • 15de + 16de eeuw nochtans voorspoedige periode o.a. door lakenindustrie
  • De Bourgondiërs slaagden er niet in om Luik toe te voegen aan hun bezittingen, maar wel om prins-bisschoppen te installeren die hen goed gezind waren. Het land van Luik verzet zich hardnekkig tegen de aanhechtingsplannen van de Bourgondische hertogen. Verscheidene invasies en een langdurige burgeroorlog waren het gevolg van dit verzet. Het grondgebied wordt het slagveld van de omringende mogendheden.

vorige volgende