Hechtel-Eksel

Teutenhuis Witters

Klik op de foto voor meer !

- Eksel, Berkenlaan 4, teutenhuis Linmans, IBE-8047.

- Eksel, Berkenlaan 8, Stamhuis van teutenfamilie Tielen, IBE-80472.

- Eksel, Kerkstraat 29 , teutenhuis Witters, IBE-80497.

- Eksel, Marktplein 5, Huis van teutenfamilie Feyen, IBE-80632

- Eksel, Marktplein 8, teutenhuis, IBE-80505 (voorlopig geen foto).