Merovingers: - 751

Onder de Merovingers kreeg langzaamaan het middeleeuwse feodalisme gestalte, onder andere door het aanstellen van meiers die verantwoordelijk werden voor het regeren, verdedigen en rechtspreken in delen van het Frankische koninkrijk. Zij kregen goederen in eigendom toegewezen.

Vanaf de 7de eeuw hebben de vorsten weinig feitelijke macht meer. Er wordt geregeerd door hofmeiers (maior domus)

Ca. 600: missionaris Landoaldus kerstent de streek vanuit Wintershoven (Kortessem)

Lambertus, de latere bisschop van Maastricht begon in dezelfde ‘school’.

Ca. 340 (?): Servaes verhuist bisschopszetel van Tongeren naar Maastricht, dat het nieuwe economische en religieuze centrum wordt

447 - 458: Merovech

458 - 482: Childerik I

482 - 511: Clovis I

Clovis bouwt één groot Merovingisch rijk uit.

500: wordt gedoopt - Na zijn dood wordt het rijk verdeeld onder zijn zonen.

511 - 558: Childebert I

558 - 562: Chlothar I

562 - 566: Charibert

562 - 575: Sigebert I

566 - 584: Chilperik I

584 - 628: Chlothar II

628 - 637: Dagobert I

637 - 655: Clovis II

655 - 668: Chlothar III

668 - 674: Childerik II

674 - 678: Dagobert II

Tweede helft 7de eeuw: kloosterstichting Sint Trudo. Zo ontstaat er stilaan een vierde centrum naast Tongeren-Maastricht en Luik. Trudo schonk een deel van zijn goederen aan de kerk van Metz.

Mede gezien de onproductiviteit van de Kempen komt heel wat goed in handen van grote abdijen: Corbie, Floreffe, Thorn, de kapittelkerken van Luik en Maastricht.

674 - 691: Theuderik III

691 - 695: Clovis III

695 - 711: Childebert II

711 - 716: Dagobert III

714: Willibrord brengt bisschopszetel naar Luik

714: Pepijn van Herstal schenkt aan de abdij van Sint-Truiden: Neerpelt, Eksel, Brogel, Wijchmaal, Peer, Helchteren en verder: Oostham vanaf Eindhout en Meerhout tot Beverlo, + Lummen-Zolder. En aan Corbie: Mol, Dessel, Postel, Balen en Beringen-Heusden-Paal

716 - 721: Chilperik II

721 - 737: Theuderik IV

Karel Martel (zoon van Pepijn van Herstal) verovert al de deelrijken. Hij geeft gronden in leen om inkomsten te verwerven (persoonlijke + economische relatie!)

732: Slag bij Poitiers: Karel Martel wint tegen de oprukkende Moslims

Tweede helft 8ste eeuw: missionaris Willibrord (658-739) kerstent (o.a. rond 726 in Reppel).

743 - 751: Childerik III

746: Halen wordt geschonken aan de abdij van Trudo