de Condé

Ook de Condé, een van de succesrijkste Franse generaals liep over naar de Spanjaarden. Zijn troepen hielden lelijk huis in het Noorden van Frankrijk en in onze contreien.

De vreemde troepen van de Lorrein Condé hebben enkele maanden als vijanden doorgebracht in het Land van Luik en het graafschap Loon met plunderingen en vernielingen in steden, kastelen en dorpen, waar ze maar konden.

- Flor Vanloffeld, Bloedsporen door Limburg, Rampzalige 17de eeuw, Heemkring Eisden, 1988.