11de Eeuw

Algemene Informatie:

Rond 1000 ontstond het graafschap Loon rond drie Frankische gouwen:

 • De Maasgouw (linkeroever van de Maas- Maaseik, Stokkem, Bree)
 • West-Taxandrië (Beringen en Hamont)
 • Noordelijk deel van Haspengouw (Loon, Bilzen, Brustem, Hasselt, Herk, Kolmont en Montenaken)

Loon was leen van het graafschap Haspinga. Wanneer Haspinga aan Luik werd geschonken werd Loon ook een leen van Luik.

Loonse vorsten werden ‘condottiere” genoemd: hun bestuur was volledig ondergeschikt aan hun militaire politiek (met feodaal leger). De economie werd verwaarloosd. Godsdienstijver stond wel hoog aangeschreven.

Het graafschap Horn werd een Loonse vazalstaat.

Tot 1200 is er een streven naar beveiliging van de grenzen tegen Luik

 • burchtengordel in Zuiden: Kolmont, Brustem, Montenaken, Horpmaal, Borgloon, Millen
 • Maasvallei: Maaseik en Stokkem en Gellik
 • Demervallei: Herk , Bilzen, Hasselt en de munitio van Kuringen
 • Westen: Rummen, Halle-Booienhoven
 • 11de-12de eeuw= investituurstrijd: mocht geestelijke een kerk of een kerkelijke waardigheid uit handen van een leek ontvangen?

Hervormingsbeweging van Cluny zegt ‘neen’: Prins Bisschop zet het recht om een kerk te bezitten om in een patronaatsrecht (=recht om een pastoor te benoemen).

1014: Giselbert van Loon (zoon van Rudolf van Haspinga- afstammeling van de graven van Hocht).

 • Bouwde een (motte-)burcht in het zuiden van zijn graafschap: Loon

1046: Emmo van Loon

 • Emmo's broer Otto was abt van de abdij te Sint-Truiden.
 • 1065: molen van Borlo (Gingelom) al vermeld als abdijgoed.

1078: Arnold I van Loon

 • Hij was burggraaf van Mainz en waarschijnlijk graaf van Rieneck.
 • 1078: Gravin Ermengardis schenkt haar goederen in Rummen, Borgworm, Kuringen, Berlingen en Bree aan het kapittel van Saint Barthélemy in Luik
 • Rond 1095: bouw van (eerste?) burcht in Kuringen door de graaf van Loon
 • Rond 1100: bouw Vanveldeken-molen