Home: Graafschap Loon

Nieuw Boek !!! - Magische Gebouwbescherming - marc.robben@telenet.be 

tweede herziene uitgave met Hardcover !!

http://www.graafschaploon.be/geschiedenis-in-beeld

Bedoeling van deze site is om via nog bestaande gebouwen (en landschappelijke elementen) de geschiedenis van de Middeleeuwen en het Ancien Regime te laten herleven, vertrekkend van het Oude Graafschap Loon (ongeveer het huidige Belgisch Limburg). Boerenschansen zijn een typisch fenomeen voor de Kempen waarvan Loon een belangrijk deel uitmaakt. Vandaar ook een poging tot inventarisatie. Ook van motten en donjons en andere grachten en wallen.

Verder wordt uitgebreid gezocht naar"apotropaia" in oude gebouwen, bezwerend/beschermende tekens of inserties: een grotendeels vergeten symboliek!

Zo wordt een aanzet gegeven tot inventarisatie en analyse van metselaarstekens in bakstenen constructies. Maar ook in natuurstenen bouwwerken en op metalen gevelonderdelen zijn er apotropaia terug te vinden! Misschien ook wel in vakwerkbouw...?

Voor een verder onderzoek naar de apotropaeïsche bedoeling van een aantal tekens wordt een onderdeel gewijd aan bijgeloof en superstities.

Verder komen ook andere vormen van oude merktekens aan bod. Ten slotte wordt de aandacht getrokken op opmerkelijke gevel-onderdelen (huisnamen, muurankers, adagia, frontons, timpanen, wapenschilden, zonnewijzers...). De items leren te kijken naar gebouwen en aandacht te hebben voor tal van details...  

Mijn dorp: Paal

https://sites.google.com/site/graafschaploon/metseltekens-1/des-signes-magiques-en-maconnerie
https://sites.google.com/site/graafschaploon/metseltekens-1/english

Trefwoorden: