Franciscanessen

De Franciscanessen zijn vrouwen van verschillende kloostercongregaties die als Derde Orde de regel van Sint-Franciscus volgen. De Franciscanessen ontplooien meestal wereldlijke activiteiten, zoals in zorg en onderwijs ("actieve" zusters). Daarin verschillen zij van de Clarissen, die als Tweede Orde een contemplatief leven leiden. Ze worden ook wittenonnen genoemd

Er bestaat een zeer groot aantal Rooms-katholieke
congregaties die behoren tot de Zusters Franciscanessen. Het (Spaanstalige) 'Directorio' vermeldt 25 congregaties voor België en 18 congregaties voor Nederland. Hun betekenis voor de zorgverlening moet zeer groot geweest zijn.