1171: Gerard van Loon

Gerard van loon sneuvelde in 1194 na het beleg van Akko. Hij werd terug gebracht en begraven in Herkenrode.
1174: vermelding van de heren van Herten (Wellen)
1175: verleent stadsrechten aan Brustem (dat zich ook niet tot een stad kan ontwikkelen).
1175: Kasteleinen voeren het bevel over de grafelijke burchten: Kolmont, Brustem, Duras (ondertussen toch veroverd), Montenaken en Borgloon.
1179: De Luikse Prins-Bisschop Rudolf van Zähringen vernietigt de grafelijke burcht. Gerard moet Duras afstaan aan Luik en verhuist het grafelijk slot naar Kuringen.
           Hij liet in Kolmont (Piringen-Tongeren) een tienhoekige toren bouwen.
1180: Gerard neemt onverwacht Tongeren in. De PB drijft de Loonsen samen in de burcht van Kolmont. Gerard steekt toch Tongeren in brand.
1180: oprichting cisterciënsersabdij in Hocht
           Hij nam deel aan de derde kruistocht (Met Frederik Barbarossa, Filips-August en Richard Leeuwenhart)
1182: sticht de abdij van cisterciënserinnen Herkenrode (=zijn grond / waar hij + zijn opvolgers begraven werden)
1190: wijding abdijkerk van Postel (Norbertijnerabdij van Floreffe)
1190: stichting van de Duitse Orde in Palestina.
1192: vermelding Ordingen als Ardinghen