1650: Maximiliaan Hendrik van Beieren


- 1651: Lorreinen steken de kerk van St-Huibrechts-Lille in brand (30 doden). 
- 1653: bouw van dorpsmolen in Alken (ooit eigendom van PB-Luik). 
- 1653: bouw van centraal poortgebouw met duiventoren aan het Cannartshof.
- 1654: troepen van Lorrein Condé trekken plunderend rond.
- 1657: bouw van vestingstoren van kasteel van Wijer.
- 24.04.1659: te Hasselt werd verordend dat “niemand eenige duyven en sal moghen halden tensy dat hy hebben sal onder dese jurisdictie ten minste thien bunder land”.
- 1664: abdij van Averbode bouwt pastorij (nu dekenij) te Tessenderlo
- 1667: Kasteel heerlijkheid Elsmeren (schuur:1663, pachterswoning 1806)
- 1669: abdijhoeve Mariëndal
- 1671: bouw van pastorij van Oostham door Averbode
- 1672-1678: Hollandse oorlog
- 1673: Franse troepen (Lodewijk XIV) bezetten Tongeren (versterkingen worden afgebroken) en belegeren Maastricht
- 1675-1681: Franse troepen bezetten Hasselt, nadien Hollandse. Deze blijven 6 jaar in Hasselt en vernietigen poorten, torens en muren bij hun vertrek
- 1675: Wallen rond Sint-Truiden worden afgebroken door Franse legers
- 1677: Tongeren wordt plat gebrand -> het duurde tot 1830 eer de stad uit de as herrees.
- 1680: bouw van stadhuis van Borgloon
- 1685-86: bouw van stadhuis van Bilzen