1581: Ernst van Beieren

1582-1654: Lorreinse, Bourgondische, Italiaanse en nogmaals Oostenrijkse, Franse, Spaanse en Hollandse benden stellen de ganse streek op rantsoen en verwoesten alles
- 1584: de leenzaal van Kuringen wordt naar Hasselt over gebracht.
- 1589: verordening: alleen katholieken mogen in het land verblijven, voortdurende controle op drukkers en boekhandelaars, rederijkers mogen alleen goedgekeurde stukken opvoeren, ouders moeten kinderen binnen de drie dagen laten dopen, onder kerkelijke diensten moeten de herbergen gesloten zijn… 
- 1591: bouw van stadhuis van Bree (nieuwe voorgevel in 1754-1755).
- 1593: Heksenproces Lieske Russelen.
- 1605: Albrecht en Isabella laten basiliek van Scherpenheuvel bouwen.