1694: Jozef Clemens van Beieren


- 1694: bouw grote molen in Lummen.
- 1718: Averbode bouwt pastorij van Kozen.
- 1719: Averbode bouwt pastorij van Eindhout.