1724: George II Lodewijk van Bergen


- 1728: Averbode bouwt pastorij van Batsheers (Heers)
- 1730-1740: eerste periode van bokkenrijders
- 1734: kasteel van Nieuwerkerken
- 1737: bouw van nieuw stadhuis te Tongeren
- 1742: Averbode bouwt pastorij te Zolder (Woutershof)
- 1739: Voor Voltaire wordt het te heet in Frankrijk.. Hij bezoekt Beringen.
- 1740-1748: Oostenrijkse successieoorlog (Oostenrijk spant samen met Holland en Engeland tegen Frankrijk)