1364: Johan van Arkel

Voorheen bisschop van Utrecht (1342-1364)
- 1365: eerste vermelding waterburcht van Millen. 
- 1367: Evrard van der Marck schenkt vrijheidsrechten aan Peer. 
- 1367: bekrachtiging van de heerlijkheid Spalbeek. 
- 1367: verwijzing naar de donjon van Eggertingen (Millen-Riemst).
- 1367: vermelding van de Motte (Groot-Gelmen, St-Truiden)
- 1374: straalmolen vernoemd als eigendom van de heren van Olmen. 
- 1376: vredesverdrag tussen steden van PB-L en Wenceclas, hertog van Brabant en Limburg.