Regionale spreiding

Het blijkt dat vergelijkbare motieven soms in uiteenlopende toepassingen terugkomen. Anderzijds volgen apotropaeïsche toepassingen vaak plaatselijke meer beperkte 'gewoontes', modetrends. Bepaalde voorstellingen of symbolen werden door grotere groepen van mensen herkend en aanvaard als zijnde apotropaëisch, en dan frequent toegepast in een bepaalde tijdsperiode, over een bepaalde regio.
Gezien er (recenter) aan een aantal voorbeelden van apotropaia lokaal extra aandacht werd besteed, is hun bekendheid daar iets groter (vb. Sheela Na Gig's in Engeland). Mogelijk komen ze echter ook voor in een ruimere omgeving, maar werden ze elders niet of minder opgemerkt? Of zijn ze qua toepassing toch regionaal beperkt?
Enkele voorbeelden:
1. Metselaarstekens
Metselaarstekens zijn vanzelfsprekend minstens gebonden aan een nadrukkelijke toepassing van baksteen en komen dan ook minder voor in regio's waar natuursteen makkelijk beschikbaar is. Maar vlakvullende toepassingen komen in de 12-13de eeuw vooral voor in Polen en Oost-Duitsland, later in Engeland (Tudor Brickwork) en Frankrijk (Châteaux). Individuele tekens komen nadrukkelijk meer voor in katholieke rurale milieus: Vlaanderen, Frans-Vlaanderen, Thiérachestreek en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant).
2. Schachbrettsteine
Schaakbordstenen komen erg geconcentreerd voor in (Noord) Denemarken en Noord-Duitsland in de eerste kersteningsperiode van de regio (11de eeuw).
3. Sheela Na Gig
Obscene voorstellingen van vrouwelijke vulva's komen behoorlijk veel voor in Ierland en Engeland en zijn daar ook nadrukkelijk bekend als Sheela Na Gig. Maar ook in het westelijk deel van West-Europa zijn ze terug te vinden in Romaanse kerken.
4. Gevelkapellen
Gevelkapellen zijn algemeen verspreid in het nadrukkelijk katholieke Vlaanderen. Daarbuiten? Zij lijken de opvolgers van de metseltekens, en komen logischerwijze niet voor in het protestantse noorden.
5. Grafkruisen in kerkgevels
De recuperatie van grafkruisen in kerkgevels lijkt wel een specifiek Limburgs (B+NL) / Kempens gegeven.
6. Wolfseindeversieringen
Versieringen van het wolfseinde, het einde van de noklijn van daken kwamen veelvuldig voor in Noord-Nederland (Friesland) en Noord-Duitsland
7. Smidstekens
Smidstekens op diverse metaalwerken komen erg frequent voor in België. De verdere verspreiding is mij tot op heden nog niet bekend.