Maalkruis

Maalkruis: in het runenalfabet is X 'Gebo', gave, erfelijkheid. Het beeldt de tegenstelling uit tussen het mannelijke (rechts) en het vrouwelijke (links), de strijd tussen winter en zomer. In de loop der tijden wordt het teken letterlijk 'vermenigvuldiging' (vruchtbaarheid). "Bede tot een goede opbrengst"? Het christelijke St-Andrieskruis heeft een vergelijkbare betekenis.

Parallel: maalkruis