De Timmerman‎ > ‎De Pleisteraar‎ > ‎Daisy Wheels‎ > ‎

Euclidische verhoudingen

      
De schema's hiernaast tonen aan hoe met makkelijk te tekenen cirkels geometrische vormen kunnen worden gerealiseerd, vertrekkend van een cirkel en een horizontale of verticale middellijn. Op de snijpunten worden cirkels getekend met dezelfde straal, hetgeen voor al de snijpunten wordt herhaald. De overlappende cirkeldelen vormen als het ware een 'margriet', 'Daisy Wheel'. Hoeken die een veelvoud zijn van 15° kunnen zo correct worden uitgezet.
(Zie schema hieronder + diagram 1)
 
 
Diagram 3: door verbinding van al de hoekpunten (middelpunten van de cirkels) bekomt men een regelmatige zeshoek
Diagram 4: wanneer telkens één hoekpunt wordt overgeslaan bekomt men een gelijkzijdige driehoek.
Diagram 5: de twee mogelijk te tekenen gelijkzijdige driehoeken samen vormen een hexagram.
Diagram 6 - 7: De ingetekende rechthoek is een rechthoek met 'ideale' verhoudingen. Eén rechthoekszijde heeft een lengte van '1', de diagoaal een lengte van '2', de tweede rechthoekszijde een lengte van de vierkantswortel van 3 (=1,7321), wat in de buurt ligt van de gulden snede-verhouding (1,618).
Diagram 10: via verdere cirkels kunnen korfbogen en zelfs ellipsen helpen uittekenen.
 
Op deze wijze zou de margriet-methode kunnen worden gebruikt voor de 'ideale' vormgeving van gebouwen.
De boeiende vraag is natuurlijk of men dit in de Middeleeuwen zo heeft toegepast dan wel dat wij de euclidische verhoudingen graag daarin zouden willen geprojecteerd zien...? Heel wat onderzoekers zien in ieder geval deze verhoudingen in tal van kathedralen en oude gebouwen terugkomen...
(schema's : General Store, Mill End Mitcheldean)