Parallellen

         
Bij metseltekens zijn het maalkruis, de ruit, de variante Ing-ruit gekend als apotropaëisch. Zo ook de donderbezem (op muuranker).
Ook de levensboom kent diverse toepassingen. Deze figuren komen nadrukkelijk voor in de navolgende dia-reeks met vakwerkhuizen. Toeval?

Vakwerk-parallel