Madeliefjes (Daisy Wheels)

Cirkelvormige figuren, waarvoor we hier in eerste instantie de benaming 'madeliefjes' ('Daisy Wheels') gebruiken, blijken een complex gegeven te zijn. Dit wordt elders op de site uitgebreider toegelicht.
Enerzijds was de achterliggende Euclidische logica mogelijk een hulpmiddel om gebouwen in ideale verhoudingen vorm te geven mits eenvoudig aan te brengen cirkels. Anderzijds komen de 'madeliefjes' ook duidelijk voor als symbool: handtekening van de timmerman met verwijzing naar de toegepaste verhoudingen, apotropaëische toepassing van een beladen symbool (verband met zonnewielen..?), verwijzing naar .... Het blijft voorlopig een raadsel.
Blijkbaar komt de toepassing als symbool ook voor op houten constructies (poorten ?) in de eigen 'Loonse' regio zodat hier wordt gestart met een inventarisatie ervan.

Madeliefjes