Levensboom

Levensboommotieven werden ook reeds als dusdanig herkend en vermeld in de publicaties van Clemens V. Trefois. Net als bij andere tekens in gevels is het ook hier een balanceren op de scheilijn tussen het decoratieve, trendgerichte en anderzijds een algemeen verspreide apotropaeïsche reflex. Wanneer het technisch-decoratieve de mogelijkheid bood om zich wat meer in te dekken tegen geesten en het boze... waarom dan niet?
Of gaat het hier om 'donderbezems'?

Vakwerkbouw-levensboom