De Timmerman

In dit site-deel wordt de hout-vakwerkbouw behandeld vanuit technisch en decoratief standpunt ten einde te onderzoeken in hoeverre voorkomende apotropaeïsche motieven, aangebracht door de timmerman, ook als dusdanig zouden bedoeld zijn.
 

Vakwerkbouw